Ambassadören: ”Mer nervöst nu”

Anna Lindstedt: Finns ingen anledning för svenskar att avstå från att besöka Mexiko

NYHETER

President Calderons stenhårda linje mot de mexikanska drogkartellerna har skakat om ordentligt i grytan av kriminella strukturer i landet.

– Tidigare lät man dem hållas på sina marknader. Nu är det mer nervöst och konfrontationerna blir fler, säger Anna Lindstedt, Sveriges ambassadör i Mexiko.

Foto: Pawel Flato
Anna LIndstedt, Sveriges ambassadör i Mexiko.

Att våldsamheterna har eskalerat efter Calderons tillträde 2006 är ett faktum. Men Mexikos problem med drogrelaterad brottslighet är knappast ett nytt fenomen.

Den geografiska positionen mitt emellan narkotikaproducenterna i Sydamerika och de nordamerikanska konsumenterna är en viktig grundorsak. Och det kraftigt uppblossande våldet den senaste tiden är inte enbart en frukt av att Calderon skickat militära trupper till norra Mexiko menar Anna Lindstedt.

Mycket vapen i omlopp

– Det finns många ungdomar som varken arbetar eller studerar och därmed är lätta att rekrytera för de kriminella gängen. Och trots att mexikansk vapenlagstiftning är restriktiv finns det mycket vapen i omlopp eftersom de sker en stor smuggling över gränsen från USA, säger hon och förklarar att enorma sociala klyftor mellan rika och fattiga också utgör en grogrund för konfrontationer. Därtill ska även läggas ett av tradition och fattigdom korrumperat polisväsende.

President Calderon har enligt Anna Lindstedt fått mycket uppskattning för att var den som vågar ta tag i problemet med drogkartellerna. Samtidigt krävs det betydligt mer än att skicka ut militären på gatorna för att Ciudad Juarez, en av de mest våldsdrabbade städerna, ska bli en säker plats, menar hon.

– Det krävs ett långsiktigt arbete med reformer av hela rättsväsendet och för att stimulera social utveckling.

Mexiko inte ett laglöst land

Hur dominerande är problemet med drogkartellernas krig i den mexikanska samhällsdebatten?

– Det är klart att det är en väldigt viktig fråga. Men det är absolut inte den enda frågan och Mexiko är långt ifrån ett lamslaget eller laglöst land så som det ibland kan framstå i rapporteringen, säger Anna Lindstedt.

– UD avråder inte någon från att besöka Mexiko. Det finns väldigt säkra delar av landet och de allra flesta som dödas har nån typ av samröre med kartellerna.