Försvunna barn riskerar exploatering

NYHETER

Det är oacceptabelt att asylsökande barn år efter år försvinner i Sverige utan att myndigheterna tar ett samlat ansvar. Av de 660 barn som registrerades som försvunna i Migrationsverket system under första halvåret i år var 494 fortfarande försvunna i juni månad, enligt organisationen Ecpats ordförande Helena Karlén.

Foto: Foto: Colourbox

I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver hon tillsammans med försäkringsbolaget Ifs kommunikationsdirektör Katarina Mohlin att svenska myndigheter – Migrationsverket, socialtjänsten och polisen – vidtar åtgärder för att förhindra att barn försvinner i migrationsprocessen.

Riskerar att utnyttjas

De påpekar att det inte bara är ensamkommande barn som riskerar att utnyttjas inom sexhandel eller som hushållsslavar. Det kan även vara barn som kommer till Sverige tillsammans med en vuxen som påstår sig vara vårdnadshavare eller släkt.

Författarna kräver bland annat att det även i asylärenden ska bli möjligt att göra DNA-analys om det finns misstanke att familjeförhållanden inte stämmer. Det är i dag bara tillåtet i anknytningsärenden.