Kvinna väntade två år på behandling för hjärntumör

Då var hon nästan blind

NYHETER

Tre gånger remitterades den 39-åriga flyktingkvinnan till neurokirurgiska kliniken i Linköping.

Trots det dröjde det två år innan hon fick hjälp för sin hjärntumör.

Då hade hon hunnit bli nästan blind.

När kvinnan efter två år slutligen fick hjälp hade hon drabbats av "svårt lidande och troligen undvikbar funktionsnedsättning", skriver Socialstyrelsen enligt Svenska dagbladet.

Tidigare utedning

Men historien börjar långt tidigare. När 39-åringen först går till vårdcentralen för att få hjälp med ett recept framkommer att hon i sitt hemland tidigare genomgått en utredning som visar att hon lider av hjärntumör, struma och hjärtproblem.

Kvinnan skickas på en ögonundersökning och magnetröntgen. Och i april 2007 remitteras hon till neurokirurgiska kliniken i Linköping.

Skickas tillbaka

Men istället för att ta in henne skickas hon tillbaka till vårdcentralen för flera kompletterande undersökningar, skriver Svenska dagbladet. En ny remiss till den neurokirurgiska kliniken skickas sedan i juli samma år. Inte heller den hörsammas.

39-åringen besöker efter det vid flera tillfällen vårdcentralen för huvudvärk, illamående, yrsel och svimningar.

Nästan blind

I juni 2009 kan en ögonläkare konstatera att kvinnan är på väg att bli helt blind. En tredje remiss skickas till neurokirurgiska kliniken och då dröjer det bara ett par veckor tills att hon opereras.

Händelsen har lex Maria-anmälts och Socialstyrelsen riktar kritik mot att behandlingen fördröjts så pass mycket att den både orsakat svårt lidande och "troligen undvikbar funktionsnedsättning", uppger Svenska dagbladet.

Men mer än så gör inte Socialstyrelsen. Man anser att rutinerna på kliniken har förbättrats sedan händelsen och säger att det är upp till verksamhetschefen att följa upp vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten.