HQ Bank tvångslikvideras

NYHETER

HQ Bank har misslyckats med att hitta en lösning som gör det möjligt att driva bankverksamheten vidare.

Därför startar nu processen med tvångslikvidation, skriver bankens styrelse i ett pressmeddelande.

Styrelsen har godkänt den av Finansinspektionen föreslagna likvidatorn, advokaten Björn Riese, och kommer att ge honom sitt stöd under arbetet, heter det i pressmeddelandet.

”Omöjlig att genomföra”

I pressmeddelandet skriver banken att det fanns "en i det närmaste slutförhandlad lösning", som visade sig omöjlig att genomföra.

"Denna lösning förutsatte att Finansinspektionen på grund av den tänkta ägarförändringen skulle kunna ompröva sitt beslut om återkallande av tillstånd för HQ Bank", skriver styrelsen.

Övervärderat sin tradingportfölj

Enligt Finansinspektionen har HQ Bank under en lång tid grovt övervärderat sin tradingportfölj. Bolaget har redovisat sin finansiella ställning felaktigt – i praktiken har bolaget haft för lite kapital för att driva bank.

Banken har också haft stora brister i sin riskhantering. Dessutom har problemen dolts genom att bolaget lämnat in bristfälliga eller felaktiga bedömningar om sitt kapitalbehov, visar FI:s granskning.

FAKTA

HQ Bank

HQ Bank har drygt 20 000 depåkonton. Knappt 900 personer och företag har insättningar över det garanterade beloppet i insättningsgarantin.

Kunderna har kunnat handla med värdepapper samt pensions- och fondspara i banken. HQ Bank har också haft tillstånd att förmedla försäkringar.

I våras tvingades banken avveckla sin tradingverksamhet efter stora förluster i handeln med värdepapper, råvaror och valutor – kostnaden landade på drygt 1,2 miljarder kronor.

Under årets andra kvartal redovisade banken en förlust på 654 miljoner kronor.

Källa: TT

TT

ARTIKELN HANDLAR OM