Jan Björklund vill ha höga studielån

Ministern kommenterar invandringspolitik, idrottsundervisning och ungdomsarbetslöshet i SVT:s morgonsoffa

Foto: svt
Försvarar studielånet Jan Björklund satt i SVT:s soffa och svarade på frågor från tittarna. Han försvarade bland annat fortsatt höga studielån för studenter och sade nej till burka i klassrummet.
NYHETER

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) anser att man behöver ”cash som 20-åring”.

Men att man kan betala tillbaka de pengarna senare – när man har hög inkomst.

Det berättade han i SVT:s telefonväkteri i morse.

Utbildningsministern satt i SVT:s morgonsoffa i morse och svarade på tittarnas frågor.

Flera frågor handlade om intergration och invandring. Där berättade Björklund bland annat att:

Flickor med muslimska föräldrar som vill att de ska slippa gymnastiken på grund av att det är avklätt inte längre ska få dispens. ”Alla ska delta oavsett vad föräldrarna tycker” sa Björklund.

Man ska inte få ha burka eller nikab i klassrum. ”Det är många som håller med mig om detta, men man ska tydligen inte prata om det”.

Fri invandring inte är möjlig. ”Men vi ska vara ett relativt humant och öppet land”.

Höga studielån

En fråga handlade om varför han ville höja studielånet – och inte studiebidraget.

– När man pluggar har man det knapert. Man behöver cash i 20-årsåldern. Det som är viktigt då är att få medel, inte om det är lån eller bidrag. Men pluggar man ett par år så får man en högre inkomst senare i livet så jag är beredd att försvara att man ska betala tillbaka det då, sa han.

Lärlingar löser krisen

Han anser också att arbetslösheten bland ungdomar är ett av våra större problem.

– Vi har valt fel system när alla tvingas till teoretiska studier. Många vill inte bli akademiker och hoppar av.

Han vill istället införa lärlingssystem.

Låga räntor skapar husköp

En annan fråga handlade om varför det är så svårt för låginkomsttagare att köpa fastigheter. Där ser Jan Björklund de låga räntorna som en bra lösning.

– Det helt centrala för att köpa fastigheter är jobb och fast inkomst. Och just nu har vi låga räntor.

Han tror dock att räntorna kommer att höjas en smula snart.

– Men de kommer inte att bli som de var på 90-talet när jag köpte hus.

”En organsiationsfråga”

Jan Björklund ombads också att välja vilket han föredrar: att man måste vänta max fyra timmar på akuten eller att man ska få kompetent vård vid svårare fall. Han svarade då att han väljer bättre vård i det svårare fallen men att han tror att det är fullt möjligt att lösa båda problemen.

– Långa väntetider i vården är ofta en organisationsfråga.