Inga stora brister på Sveriges minkfarmar

Det visar utredning efter larm om vanvård

Foto: djurrättsalliansen/sveketmotminkarna.se
NYHETER

Ett larm om akut vanvård på Sveriges minkfarmar kom från en djurrättsgrupp tidigare i sommar.

Jordbruksverket påbörjade en utredning och nu har det första resultatet kommit.

Trots att det finns flera brister anser man att de är få och inte alls så allvarliga som man befarat.

Foto: djurrättsalliansen/sveketmotminkarna.se

Djurrättsgruppen tog sig in på flera minkfarmar och kunde därefter presentera bilder och filmer som tagits i smyg inifrån anläggningarna.

Bilderna vittnade om hemska missförhållanden där ihjälbitna minkar delade burar med djur med stora köttsår.

Oanmälda kontrollbesök

Jordbruksdepartementet kallade till ett akut möte där jordbruksminister Eskil Erlandsson bland annat gav jordbruksverket i uppdrag att se över förhållandena på Sveriges minkfarmar.

Ungefär 40 procent av landets farmar, alltså 39 stycken, har fått oanmälda kontrollbesök av kontrollpersonal från länsstyrelsen, enligt en delredovisning från jordbruksverket. Totalt finns det över 500 000 minkar på de inspekterade anläggningarna.

Vissa anmärkningar

Och nu har det första resultatet från granskningarna kommit. I redovisningen står "Vissa anmärkningar har noterats, men sammantaget redovisas välskötta djur i god kondition."

Enligt jordbruksverket kan bilden av utbredd vanvård inte bekräftas och under de oanmälda besöken kunde man heller inte se att det skulle finnas någon generellt dålig djurhållning på farmarna.

Flera saknade tillstånd

De anmärkningar som gjorts vid besöken gäller främst skador och slitage på äldre burar och inredning samt att det faktiskt funnits enstaka döda djur i burarna.

28 procent av de 39 besökta anläggningarna saknade tillstånd enligt djurskyddslagen och 41 procent av de 34 farmar som kontrollerades angående just detta har inte fört journaler över döda djur.

Hela 85 procent av de kontrollerade farmarna saknade tillräcklig tillgång till föremål för minkarna att sysselsätta sig med.

En anläggning i Skåne och två i Västra Götaland hade flera allvarligare brister i djurhållningen. De kommer enligt jordbruksverkets redovisning att följas upp.