Flottan har förlorat hemliga handlingar

NYHETER

Flera hemliga handlingar har försvunnit från Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona.

– Det är mycket allvarligt. En del information bedöms som betydande för Försvarsmakten, säger informationschef Jimmie Adamsson till Blekinge Läns Tidning.

Flottiljen har anmält det inträffade till Rikspolisstyrelsen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, som ska utreda hur handlingarna kunnat försvinna och var de kan ha hamnat. Bara ett fåtal personer har haft tillgång till dem.

Jimmie Adamsson vill inte säga om huruvida rikets säkerhet kan skadas om informationen hamnar i orätta händer.

TT