Måste vara lojal mot arbetsgivaren

NYHETER

Är du inhyrd via ett bemanningsföretag?

Se upp med vad du säger.

Du har i praktiken ett svagare skydd för att framföra kritik mot arbetsplatsen än den som är fast anställd.

En 28-åring fick gå från Volvo Powertrain efter att ha skrivit att arbetsplatsen var ett ”dårhus". Han var inhyrd via ett bemanningsföretag och fick tömma sitt skåp omedelbart.

Lars Viklund, expert på arbetsrätt, säger att det inte går att komma åt.

– Volvo och den här personen har ingen rättslig relation. Volvo kan inte ge honom sparken men de kan säga att han inte är välkommen, och det behöver de i princip inte motivera, säger han.

Får inte diskriminera

I det aktuella fallet hade bemanningsföretaget inga andra arbetsuppgifter så 28-åringen blev uppsagd på grund av arbetsbrist.

De enda gångerna ett företag inte fritt kan välja vilka inhyrda personer de vill porta från arbetsplatsen är om det handlar om diskriminering. Det vill säga om det är på grund av till exempel kön, sexuell läggning eller religion.

Måste vara lojal

Den som är fast anställd har större frihet att kritisera sin arbetsplats. Det går dock inte att säga vad som helst.

– Yttrandefriheten vägs mot lojalitetsplikten mot arbetsgivaren. Det går inte att säga generellt vad man får säga och inte, men man får inte kritisera arbetsgivaren för att man vill skada arbetsgivaren. Om man däremot på ett rimligt sätt framför befogad kritik så går det bra, säger Lars Viklund.

Han säger att det även har betydelse vem som säger något. Till exempel måste personalchefen vakta sin tunga mer än den som kör truck på lagret.

– Man har också större frihet att komma med allmänna värdeomdömen än att till exempel påstå att chefen har begått brott.

Har det betydelse om man framför kritik på Facebook eller till en kompis?

– Ja, det är helt klart så att spridningen spelar roll. Man har större frihet i vardagslivet där inte så många kan ta del av det.

ARTIKELN HANDLAR OM