Funktionshindrad hölls bakbunden i 25 år – nu lugnas han med musik

NYHETER

I 25 år bakbands den gravt funktionshindrade mannen med en strumpa på ett gruppboende i Malmö.

Men efter att hanteringen fått hård kritik från Socialstyrelsen har man hittat andra metoder för att hålla honom lugn.

Nu används istället musik och aktiviteter.

Det var en läkare på en vårdcentral som under 80-talet skrev ut ett intyg om att den funktionshindrade mannen skulle hållas bakbunden under en stor del av dygnet. Orsaken ska ha varit hans självskadebeteende.

Personalen på LSS-boendet följde ordinationen och med hjälp av en strumpa band man fast hans tröjärmar bakom ryggen, dag som natt i 25 års tid.

De enda tillfällena som mannens armar tilläts hänga fritt var när han duschade, gjorde toalettbesök, åkte bil samt vid daglig verksamhet när han hade personal vid sin sida. På en lista antecknade personalen vilka tider som mannen varit bunden.

Oanmält besök

Men till slut fick en anställd på LSS-boendet i Hyllie nog. En anmälan gjordes till Socialstyrelsen där vårdaren ställde flera frågor om hanteringen av mannen. Det ledde i sin tur till att man den 18 februari 2010 gjorde ett oanmält besök på boendet för att utreda hans situation.

Efter besöket riktade Socialstyrelsen hård kritik mot Stadsdelsfullmäktige för tvångsmetoderna på boendet. Läkaren som skrivit ut intyget anmäldes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

"Tvångsåtgärden saknar stöd i lag, därför är den i högsta grad klandervärd, dessutom är den förnedrande för mannen", skrev Christer Neleryd, enhetschef på region syd på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande den 10 oktober förra året.

Något beslut i ärendet har ännu inte kommit men Socialstyrelsen vill att han får en disciplinåtgärd.

Musik bevarar lugnet

Socialstyrelsen krävde att gruppboendet förändrade mannens situation och att de redovisade hur de gjort. Och enligt återrapporten binds mannen inte längre. Istället hålls han under ständig uppsikt av personalen och hålls lugn genom musik och avledningsmanövrer.

ARTIKELN HANDLAR OM