Polisen JO-anmäld för avvisning av romer

Foto: Vadim Ghirda/ap
Frankrike har fått hård kritik för massavvisningar av romer från andra EU-länder. Nu JO-anmäls den svenska polisen för att ha gjort samma sak.
NYHETER

Polisen har JO-anmälts efter att ett antal romer avvisats från Sverige.

Bakom anmälan står en privatperson som hänvisar till EU:s regler om fri rörlighet.

Vid flera tillfällen under året har romer avvisats från Sverige efter att ha ertappats med att tigga.

Tiggeri är inte olagligt i Sverige, men polisen har motiverat avvisningarna med utlänningslagen som säger att man kan skickas ut ur landet om man inte försörjer sig på ett ärligt sätt.

Krockar med EU-regler

Den paragrafen krockar dock med EU-direktiv om fri rörlighet som säger att alla EU-medborgare har rätt att vistas i ett annat EU-land i upp till tre månader utan att jobba eller studera.

De aktuella romerna är EU-medborgare och borde därför inte ha kastats ut, menar anmälaren som vill att Justitieombudsmannen (JO) utreder om avvisningarna gått rätt till.

I sin anmälan han: "I Europa sveper ett hat gentemot just personer med romsk bakgrund. De är inte välkomna någonstans ... I Sverige är det inte förbjudet att tigga. Att utvisa människor på grund av detta är inte rätt."

”Bra att det utreds”

Maria Leissner, ordförande i delegationen för romska frågor vid Utrikesdepartementet, välkomnar att avvisningarna JO-anmälts. Enligt henne kan inte utlänningslagen tillämpas på EU-medborgare så som den svenska polisen har gjort.

– Som jag ser det ger EU-direktivet inget utrymme för det. EU-medborgare är inte utlänningar i allmänhet utan det är två helt olika rättsregler som ska tillämpas.

Hon säger att romer diskrimineras över hela Europa, även i Sverige.

– Tyvärr känns det som att romer misstänkliggörs och straffas kollektivt. Bekymret är att vi inte respekterar romers rättigheter i Europa, även i Sverige.

Är det rimligt att EU-direktivet ger möjlighet att resa omkring i Europa och tigga?

– Det är naturligtvis obehagligt när människor tigger. Tragedin är att romer förvägras möjlighet att komma in på den vanliga arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Tigger i är ett tecken på social misär, och hur hanterar vi det inom vår egen union? Inga problem blir lösta av att man skyfflar romer från ett ställe till ett annat, säger Maria Leissner.

ARTIKELN HANDLAR OM