Sverige har cancervård i världsklass – om man lyckas komma dit

NYHETER

Varje år dör människor sedan sjukvården har missat deras cancer.

I vår granskning hittade vi 31 patienter vars cancer läkarna missade.

Sex av dem dog i år.

Sju av dem har en spridd och obotlig cancer.

Aftonbladet berättade i november om Lena Hammar, 47, som avled den 19 september sedan sjukvården missat hennes cancer två gånger – först tarmcancer, sedan cancern i matstrupen.

Vi ville veta hur ofta det händer att sjukvården missar cancer. Vi ville veta om Lena var ett undantag.

Vi har därför granskat anmälningarna till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Socialstyrelsen samt beslut om kritik eller disciplinpåföljd perioden 1 oktober till 14 december 2010.

Cancervård i värdsklass

Vi fann 31 anmälningar om missad cancer – varav 23 till HSAN från patienter och deras anhöriga samt åtta Lex Maria från sjukvården till Socialstyrelsen. 18 av patienterna hade sökt hjälp i primärvården (vårdcentraler, hälsocentraler, privatläkare) och 13 på sjukhus.

Sverige har i dag en cancervård i världsklass – om du kommer dit. Om cancern upptäcks tidigt kan man få en god prognos. Medan en missad cancer kan få förödande konsekvenser.

Sen diagnos = ökad dödlighet.

Tidig diagnos = ökad överlevnad.

– Ju längre cancern fram­skrider desto sämre prognos. Ju tidigare behandlingen sätts in desto större chans att den blir framgångsrik. All cancer ska därför behandlas tidigt, säger Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

Fastnar i primärvården

Men alla cancerpatienter får inte vård i tid. Det visar Aftonbladets granskning. Och ibland ligger ansvaret för detta hos sjukvården.

De 31 patienterna hade sökt hjälp flera gånger – och under lång tid – för sina cancersymptom, men antingen blivit feldiagnostiserade eller avfärdade av läkarna. En majoritet fastnade i primärvården, dit man som regel vänder sig med sina besvär den första gången.

Om primärvården fungerar optimalt så är den en sluss för patienter med misstänkt cancer – till röntgen, specialistundersökningar och cancerläkare.

Men om primärvården inte fungerar – så blir den en propp för patienterna. Cancerdiagnosen fördröjs, behandlingarna försenas, prognosen försämras, smärtorna tilltar och patienterna får betala i form av försämrad hälsa.

Och i värsta fall med sitt eget liv.

Fotnot: Observera att ansvars­frågan inte är avgjord. Ärendena kommer att granskas av HSAN och Socialstyrelsen.

ARTIKELN HANDLAR OM