”Mitt barndomshem ligger under vatten”

NYHETER

Brisbanes läge kunde inte ha varit värre.

Chantal Donnelly, expert på vattenflöden, vet vad hon pratar om.

– Mitt barndomshem ligger under vatten, säger hon.

Foto: privat
Chantal Donnelly, hydrolog på SMHI.

Brisbanefloden är extra känslig för kraftiga regn, säger Chantal Donnelly, hydrolog på SMHI och själv uppväxt i staden.

– Den är väldigt slingrig, och tidvattnet når som mest ett par mil upp längs floden. När det regnar kraftigt är risken stor för översvämningar. Då kortsluter floden sig själv och lägger stora områden under vatten, säger hon.

Efter den stora översvämningen 1974, den hittills värsta i området under 1900-talet, byggdes Wivenhoe-dammen uppströms för att skydda miljonstaden Brisbane.

Efter de senaste veckornas ihållande regn har myndigheterna tvingats tömma ut stora mängder vatten ur dammen, med kraftigt förhöjd vattennivå som följd. Och det samtidigt som tidvattnet just nu är som kraftigast.

Kulminerade idag

Resultatet är enorma översvämningar med vattennivåer mer än 5,2 meter över det normala.

– Det har kulminerat under dagen. Nu väntas läget förbättras, enligt de rapporter jag har fått, säger Chantal.

Översvämningarna i Queensland i östra Australien berör ett område stort som Tyskland och Frankrike.

– Den störtflod som drabbade Toowoomba i måndags var en översvämning av en helt annan typ än den som drabbat Brisbane. Den bildades när det föll 200 millimeter regn på 30 minuter - i ett område där marken redan var mättad med vatten, säger hon.

Kommer fler områden att drabbas?

– Monsunen kan komma att dra längre söderut i år, så det kan bli fler områden som kommer att drabbas, men inga fler storstäder, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM