Supersnutar

De har valts ut för att lösa allra svåraste mordfallen

Foto: Foto: JONAS BILBERG
HAR INGEN FAVORIT Kriminologiprofessorn Leif GW Persson har varit med och tagit fram elitgruppen – och han är nöjd med alla tolv.
NYHETER

Här är superpoliserna som ska bidra till att de svåraste mordfallen blir lösta.

De ska rycka ut om en misstänkt mördare inte har hittats efter 30 dagar.

– Det här är mordutredningarnas motsvarighet till A-kedjan i Tre Kronor, säger Leif GW Persson.

Anders Wretling, chef vid Rikskriminalens utredningssektion.

Anders Eklund mördade tioåriga Engla 2008, men hade kunnat stoppas av polisen långt tidigare. Han var en av de misstänkta för Pernilla Hellgren-mordet i

Falun år 2000, men blev inte tillräckligt kontrollerad.

Ska bistå kollegor i landet

En utredning där kriminologiprofessorn Leif GW Persson ingick gav polisen svidande kritik, men kom samtidigt med förslag på förbättringar. Det har bland annat utmynnat i att en ny grupp, bestående av landets främsta mordutredare, ska sättas ihop för att bistå kollegor runt om i landet.

Den kallas Nationella bedömandegruppen – ett namn som inte direkt avslöjar spetskompetensen. Alla tolv poliser som tagits ut har lång erfarenhet av mordutredningar.

– Det är gräddan inom svensk polis, toppkompetensen på sitt område, säger Anders Wretling, chef vid Rikskriminalens utredningssektion.

30 dagar – en brytpunkt

Eftersom de flesta mord sker i storstadsdistrikten har polisen i Stockholm, Göteborg och Malmö fått nominera kandidater till supergruppen. Har ett mord skett, och någon misstänkt inte kunnat ringas in efter 30 dagar, är det nu en regel att gruppen ska kontaktas.

– Av samtliga spaningsmord som klaras upp så klaras 96 procent upp inom 30 dagar, det är en brytpunkt. Ju färskare, desto bättre, säger Leif GW Persson.

Alla tolv har kvar sina ordinarie tjänster, men ska lämna dem under kortare tid för insatser i andra delar av landet.

Det ska vara mixade patruller som rycker ut två och två enligt en särskild turordning.

Används av Scotland Yard

Tanken är inte på något sätt att specialisterna ska komma och ”ta över”. I stället ska de snabbt sätta sig in utredningen och titta på materialet med friska ögon. Inom en vecka ska de lämna en rekommendationsrapport för hur utredningen ska fortskrida.

– Ett spaningsmord kan ju inträffa på ett ställe där man kanske inte haft ett liknande fall på 20–30 år. Den här modellen används av bland annat Scotland Yard och där har de väldigt hög uppklarningsprocent, säger Persson.

Sedan mitten av 90-talet har en allt mindre andel spaningsmord, ärenden utan känd gärningsman, klarats upp. Från omkring 90 procent ner till 78. Den trenden ska vändas. Något nytt Pernilla-haveri ska inte behöva inträffa igen, enligt Anders Wretling:

– Det här är ett sätt att försäkra oss om att vi i alla fall har gjort allt vad vi kan.

Leif GW Persson säger att det relativt snart kommer att visa sig om metoden funkar:

– Men jag tror på det här, de här poliserna går inte av för hackor.

Vem är din favorit i gänget?

– Jag har varit med och föreslagit namnen, alla på listan är mina favoriter. Vi vill ha folk som de som jobbar med ärendena kan respektera.

ARTIKELN HANDLAR OM