Amnestys kritik mot Sverige: ”Liv kan vara i fara”

NYHETER

Nu stämmer också Amnesty International in i kritiken av Sveriges tvångsutvisningar av irakiska migranter.

Amnesty fokuserar på en planerad utvisning den 19 januari och skriver att migranternas "liv kan vara i fara".

Amnesty säger sig av tillförlitliga källor veta att det vid utvisningen i januari av irakier som fått nej på sin asylansökan ingår minst 14 personer från särskilt farliga provinser, från särskilt utsatta etniska och religiösa grupper samt sådana som riskerar förföljelse på grund av kön eller politisk åsikt.

Tidigare har Europarådet och FN:s flyktingorgan UNHCR uttryckt oro över utvisningarna. Amnesty ber nu människor världen över att skicka skriftliga maningar till migrationsminister Tobias Billström (M) och Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson om irakierna.

Amnesty ber i sitt upprop människor att uppmana svenska myndigheter att inte utvisa irakierna, att ge dem asyl eller annat skydd samt att påminna om de skyldigheter som finns i olika internationella konventioner som Sverige skrivit under.

Också Danmark, Nederländerna, Norge och Storbritannien kritiseras i uppropet.

I december skickades 20 irakier, varav fem kristna, från Sverige till Irak.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM