SMHI varnar för halka i stora delar av landet

I Skåne kan vattnet
orsaka stora skador

NYHETER

Halkan orsakade trafikkaos i Västsverige under tisdagen.

SMHI utfärdar också en klass 1-varning för isbildning och halka i stora delar av landet.

Och i Skåne kan översvämningarna innebära fara för allmänheten.

– Den lilla våren har drabbat södra Skåne. Det har varit väldigt kallt med tjäle och nu har vattnet ingenstans att ta vägen, säger Anders Brorsson, vägtrafikledare på Trafikverket.

Ett tiotal mindre vägar och väg 108 från Trelleborg var avstängda under tisdagen och på ett 20-tal andra vägar var det problem med vattenansamlingar.

Bil voltade

Under loppet av några timmar under tisdagseftermiddagen och kvällen inträffade en mängd olyckor i Västra Götaland och Jönköpings län. Problemen var särskilt stora i Göteborg där en bil voltade.

När temperaturen sjönk på eftermiddagen blev vägarna glashala. På några timmar inträffade närmare 20 trafikolyckor i Västra Götaland.

Lyckligtvis verkar ingen ha skadats allvarligt på grund av halkan.

Varning för vatten i Skåne

SMHI har en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Skåne det närmaste dygnet.

– De senaste dagarna har vi haft vägar som dels blivit avstängda och fortfarande avstängda, då ganska många fortfarande är översvämmade. Där övervämningarna är i Skåne kommer temperaturen ligga på plussidan. Tack och lov är det ingen större fara för påfrysning detta dygnet i alla fall, säger Paula Hannevind, vägtrafikledare på Trafikverket till Aftonbadet

Översvämningar i villor, källare och trädgårdar rapporteras fortlöpande i Skåne.

– Den enda i Löderup som ser ut att trivas just nu är svanen som håller till i dammen, säger Åsa Knutsson till Ystads Allehandas nätupplaga.

Hur snabbt det nu blir kallare med isbildning som följd är oklart.

– Det ser ut att ta lite längre tid, med först lite moln och dimma innan det klarnar upp. Men temperaturen kan snabbt sjunka med lokal risk för halka, säger Linnea Rehn, meteorolog på SMHI.

Försiktigt på vägarna

– Man får ta det med försiktighet på de översvämmade vägarna. Kommer man på en väg man måste köra igenom, så kör långsammare. Man har inte alltid kännedom vad som finns i vattensamlingen, säger Paula Hannevind, vägtrafikledare på Trafikverket.

På onsdagen väntas minusgrader på de allra flesta håll, men i Skåne kan det fortfarande vara plusgrader.

ARTIKELN HANDLAR OM