"Politikerna talar förbi varandra"

Terrorexpert efterlyser lösningar på problemen

NYHETER

Dagens debatt saknade förslag på hur man ska bekämpa terrorismen.

Det säger Magnus Ranstorp, forskare och expert på terrorism vid Försvarshögskolan.

– Det var bara Moderaterna och Folkpartiet som hade förslag. Jag blev förvånad över att Jimmie Åkesson (SD) inte sa att de skulle göra en egen handlingsplan eller eget förslag till vad som krävdes, säger han till Aftonbladet.

Magnus Ranstorp, terrorexpert på Försvarshögskolan.

Magnus Ranstorp som är forskare och expert på terrorism vid Försvarshögskolan, anser att debatten om våldsbejakande extremism ofta blir alltför polariserad i Sverige.

–Det har aldrig funnits ett mellanläge i den här debatten. På ena sidan har vi Sverigedemokraterna som blåser upp hotet och på andra sidan har vi debattörer som har förnekat att problemet finns och använder sig av islamofobi och rasism som ett sätt att lägga en våt filt över debatten, konstaterar han.

Han menar att man istället på ett målinriktat sätt bör engagera sig i frågan och diskutera lösningar på problematiken.

Ingen spontanitet

Enligt Magnus Ranstorp kunde politikerna bättre ha utnyttjat dagens tillfälle till debatt.

– Det var inte så mycket spontan debatt, utan istället hörde vi mycket välpreparerade inslag där man talade förbi varandra. Kanske för att begränsa talarutrymmet för Åkesson och minimera risken för en okontrollerad debatt.

Han anser att det finns gott om forskning på området våldsbejakande extremism och att politikerna har identiferat problemet. Nu bör man istället fokusera på att hitta lösningar, menar han.

– Jag hörde mycket tal i dagens debatt om det har inte bedrivits tillräckligt mycket forskning på området och det är helt fel. Det finns jättemycket forskning! Vi behöver inte så mycket mer forskning. Vad vi behöver är en koppling till motåtgärderna. Det var förvånande att de inte hade några egna förslag. De identifierade problemen men sa inte vad man gör åt dessa.

Samarbete över gränserna

Ranstorp säger att justitieminister Beatrice Ask (M) har rätt om vikten av europeiskt samarbete.

– Det är ett lagarbete.

Enligt Magnus Ranstorp har problemet med al-Qaida-inspirerad terrorism ökat på senare år. I Tyskland är problemet stort, men även i Norden har det ökat.

– Det har accellererat och det har mycket att göra med Jyllandsposten och delvis Lars Vilks. Jyllandposten har se senaste 1,5 åren haft fyra attentatsförsök och från mycket allvarliga källor. Vad är syftet? Jo, att straffa Jyllandposten och skapa en "Madrid-effekt".

Magnus Ranstorp säger att det behövs en ökad kunskap hos socialtjänst, polis och skolpersonal om problematik kring våldsbejakande extremism.

– Dessutom är de ofta underdimensionerade. Finns det någonstans de kan vända sig, en neutral plats, för att få hjälp?

ARTIKELN HANDLAR OM