Barnmat kan innehålla arsenik

NYHETER

Vissa barnmatsprodukter kan innehålla höga halter av mangan, arsenik och kadmium visar en svensk undersökning, enligt ett pressmeddelande från Livsmedelsverket. De höga halterna kan dels bero på de råvaror produkten är gjord av, dels på att vissa produkter berikas med mangan.

Produkter som analyserats är modersmjölksersättning och barngröt. Livsmedelsverket samlar nu in uppgifter för att få en bättre bild av problemet och vilka åtgärder man ska vidta.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM