"Kvinnorna leder helt enkelt"

Experterna: Så är en bra bilförare

1 av 3
Johan Palola, utbildningsledare vid Jarla Trafikskola.
NYHETER

Hur är en bra bilförare?

Snabb och skicklig på att manövrera bilen eller någon som kör försiktigt och är medveten om riskerna?

Här ger experterna sin syn på vad som kännetecknar en bra bilförare.

Johan Palola, utbildningsledare vid Jarla Trafikskola:

– Tidigare arbetade man mycket med att utbilda elever i hur man manövrerar bilen och ansåg att om man var duktig på exempelvis snabba och snygga fickparkeringar så var man en bra bilförare. Men idag jobbar man mycket med risktänkande, att man försöker förutse farorna innan det händer. Man pratar om risker och faror.

Är det skillnad på kvinnliga och manliga förare?

– Det finns forskning om mäns och kvinnors körbeteende och i utbildningsmaterialet finns uppgifter om att man skulle kunna spara mellan 150 till 200 liv per år om män körde mer som kvinnor. Det handlar om attityder. En kvinna som har egna barn behöver man inte prata så mycket med om att det kan hoppa fram ett litet barn framför en parkerad bil, de kan relatera till det själva. En artonårig kille däremot tänker såklart inte så utan då tar det längre tid. Samtidigt kan det vara svårt att få en äldre elev att köra lite fortare, så de inte blir ett störande moment och ett hinder i trafiken. Det ska vara lagom – och det är svårt!

Nils Petter Gregersen, trafiksäkerhetschef vid NTF:

– En bra förare är bra på att samspela med andra trafikanter och köra med stora säkerhetsmarginaler. Man använder bälte, följer hastighetsgränser, kör nykter och följer lagar och regler och visar hänsyn i trafiken.

Är det skillnad mellan kvinnliga och manliga bilförare?

– Allt som jag nämnde nyss är kvinnor mycket bättre på än män. Jag är ofta ute och undervisar grupper som jobbar med trafiksäkerhet, exempelvis poliser. Mitt budskap då är att kvinnor som grupp är bättre på trafiksäkerhet i alla avseenden. De följer hastighetsgränser, är med om färre olyckor och är i alla åldrar bättre på att använda bilbälte och de är nyktra när de kör. Kvinnor har också en mer positiv attityd till trafiksäkerhet. Kvinnorna leder, helt enkelt.

Finns det något som männen är bättre på?

– Männen är bättre på att manövrera bilen. De är bra på att fickparkera och hålla ordning på bilens hörn, visar studier. Men det ser inte jag som ett trafiksäkerhetsproblem. Det är mer en kostnadsfråga. Problemet är kanske att män upplever att de kan hantera bilen i kritiska situaitoner och då kör man som om man kan det. Men det är ingen nedärvd egenskap att hantera bilen bättre i kritiska situationer, utan det måste man lära sig. Vi har inte någon utbildning som fokuserar på den typen av kunskap. Utbildning i dag är fokuserad på stora säkerhetsmarginaler och på att vara förnuftig i trafiken.

Susanne Lekengård, informationsansvarig vid Motormännen:

– En bra bilförare är en närvarande bilförare. Det innebär att man anpassar sig efter omständigheterna i omgivningen, att man har tålamod och förståelse för sin omgivning. Och det innebär att man inte håller på sin rätt, utan att man har förståelse för att folk kan göra fel samt att man inser att det finns dem som gör medvetna fel men att man då har tålamod med dem och inte låter sig påverkas av andras dumheter.

Är det skillnad mellan kvinnliga och manliga bilförare?

– Ja, så är det. Vi hade en artikel om det i vår tidning för ett tag sedan och det stämmer att det finns skillnader när man ser på olycksstatistiken. Det är en övervägande del män där. Det finns också forskning som påtalar att arv och miljö har viss påverkan på hur män och kvinnor beter sig bakom ratten.

ARTIKELN HANDLAR OM