”Hur länge kan Mubarak hålla ut?”

Inga Brandell – statsvetare och lektor vid Södertörns högskola. Speciellt inriktad på Nordafrika och Mellanöstern.

NYHETER

Hur länge kan Egyptens president Mubarak hålla ut?

– Betydligt längre än Ben Ali i Tunisien. Ben Ali och hans släktingar hade lagt under sig stora delar av ekonomin. I Egypten finns ett en annan styrka i systemet och Mubarak är bara en företrädare för det, en symbol. Systemet är starkt eftersom det styrt landet sedan revolutionen 1952.

Hur länga orkar det demonstrerande folket hålla ut?

– Det varierar beroende på stad. I Suez har befolkningen mer eller mindre tagit över. Där är de mer militanta än i Kairo. Å andra sidan finns det väldigt mycket folk i Kairo.

Massdemonstrationerna sommaren 2009 mot Irans president Mahmoud Ahmadinejad misstänkta valfusk dog ut efter ett tag – vad tror du händer i Egypten?

– I Iran fanns det ett starkt stöd för den sittande presidenten på landsbygden. Det räckte inte att studenter och medelklass i städerna protesterade. I Egypten är det mer blandat bland demonstranterna. Fattiga som vill få det bättre, medelklassen som vill ha frihet och delaktighet i politiken, samt islamister som tycker att president Mubarak svikit sina bröder i Palestina.

– Frågan är hur folk på landsbygden ställer sig. Det kan hända att regeringen kan slippa en del motstånd genom att subventionera livsmedel kraftigare.

Vad kommer att hända i de andra arabländerna?

– Det kommer att ta ett och ett halvt år innan Tunisien stabiliseras och man hittar en ny form för politiken. I övriga länder kan vi räkna med en lång period av oro, och en del akuta politiska kriser, som kommer att leda till förändringar.

– Alla länder har skiftande problem men gemensamt är de dyra livsmedelspriserna och de unga befolkningsgrupperna.

Vad blir nästa land att drabbas av oroligheter?

– Jemen är det redan på gång. Det händer saker även i Sudan.

En fråga bestående av fyra delfrågor - världens ledande makter är försiktiga med att agera. Varför?

I USA:s fall?

– Trots att USA uppmanar till att införa reformer så fortsätter man att ge sitt faktiska stöd till president Mubarak. Egypten är den viktigaste samarbetspartnern i Mellanöstern och man har levererat mer än 1 miljard dollar i militärt stöd till armén. Egypten är en garant för att situationen i Irak accepteras och att palestinierna kommer till förhandlingsbordet.

I EU:s fall?

– EU har misslyckats med sin utrikespolitik i Mellanöstern. Man har blivit låst vid konflikten mellan Israel och Palestina. Man måste tänka om.

I Kinas fall?

– Kina har ekonomiska intressen i regionen och håller sig ifrån att bli inblandade. Man är nöjd så länge man kommer åt kapital och råvaror som finns i regionen.

I Israels fall?

– Ligger lågt eftersom man är rädd för en utrikespolitik som är mindre fördelaktig för Israel. Ett uttalande från Israel blir omedelbart en del av den inrikespolitiska konflikten. Läget har varit mycket fördelaktigt senaste åren.

Om president Mubarak försvinner – tar islamister över då?

– Nej. Den egyptiska armén är inte intresserad av den typen av regim, inte på kort sikt i alla fall. Visst finns det kanske islamister bland soldaterna men det är en modern armé som får hjälp från USA. Många har utbildats utomlands och har haft tidigare jobb till exempel inom Världsbanken. Islamisterna har inte resurserna och organisationen som krävs för att ta över.

Många boende i Kairo berättar att poliser är inblandade i plundring. Kan det stämma?

– Det är inte uteslutet. De riskerar att bli avsatta och haft inkomster från mutor. Eller så är de utskickade.

ARTIKELN HANDLAR OM