Miljoner att hämta – om du passar in

Dags att söka stipendium

Foto: Foto: Magnus Wennman
Ingrid Hedenvind-Brask , 43, informatör på Centerpartiet, fick ett stipendium av deckarförfattaren Camilla Läckberg i form av en skrivarkurs.
NYHETER

Är du en trött hantverkare i Vittsjö med nykter fru som saknar julkläder?

Inte så synd.

Det finns miljoner i stipendiepengar att hämta – för dig som passar in på stiftelsernas uråldriga kriterier.

Alldeles för många av Sveriges tusentals stipendier ligger och blir dammiga – i väntan på kandidater som aldrig kommer att passa in.

Kan ändras

Villkoren har blivit omoderna, och exemplen är så många att en hel enhet på Kammarkollegiet arbetar med att modernisera stipendierna.

Enligt stiftelselagen är det bara Kammarkollegiet som har rätt att besluta om så kallad permutation, ändring av föreskrifter för stiftelser.

– Det handlar ofta om så kallade ”pauvres honteux”, behövande, säger Lena Hörnblad, jurist vid Kammarkollegiets Advokatfiskalsenhet.

Problem i skolor

– Det kanske finns några få, men stiftelserna sitter på 20–30 miljoner kronor och får bara betala skatt. Därför kontaktar de oss för att få igenom ändringar.

Förutom inom kyrkan är det ofta i stipendiefonder för särskilda skolor som problemen finns.

– Skolorna kan ha lagts ner. Då försöker man hitta något som ligger så nära som möjligt, säger Lena Hörnblad.

FAKTA

Kolla hit – om du passar in på beskrivningen ...

. ... fattig Östermalmsdam?

Hedvig Eleonoras församlings stiftelser fick problem: det fanns för få riktigt fattiga och behövande äldre kvinnor i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Och de som fanns fick hjälp av kommunen. Efter en modernisering av föreskrifterna får pengarna nu gå till behövande i hela Stockholm.

... konfirmand utan skor?

Svenska kyrkan har haft otaliga gamla stipendier som riktat sig till behövande, till exempel konfirmander, som i takt med samhällsutvecklingen fått ändrade villkor – och skor.

... hantverkare med nykter fru?

Wingeska stiftelsen vill stötta ”fattiga och orkeslösa av hantverkare eller sådana, som endast har försörjningsrätt, och deras hustrur, vilka varit och är nyktra ...”.

... rågat smart lärare?

Stiftelsen Alreikska donationen uppmuntrar lärares förkovran ”motsvarande det beräknade värdet av 25 tunnor råg och 25 tunnor korn”.

... nyfödd och naken?

Stiftelsen Hilma och Nils Arvedsons Fond i Karlstad fastslog 1918 att avkastningen skulle användas till ”beklädnadsbidrag á femtio kronor stycket till hvarje barn som hädanefter födes i bolaget anställd arbetares äktenskap”. Ändrades till att gälla före detta anställda och för ett vidare ändamål.

... arbetare från bryggeri?

Valentinska understöds- och semesterhemsstiftelsen har fått bekymmer: eftersom Sundsvallsbryggerier AB inte längre existerar finns det inga anställda eller anhöriga att skänka de fyra miljoner stipendiekronorna till.

... Vittsjö-bo utan julkläder?

Anton Anderssons stiftelse för beklädnad av fattiga barn vill ”vid juletid bekläda intill tjugo fattiga barn tillhöriga Vittsjö kommun”.

... husa och mamma?

1878 års stiftelses ändamål vill ge ekonomiskt stöd åt ”... företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har eller haft vårdnaden om föräldrar eller andra anhöriga”.

ARTIKELN HANDLAR OM