Ska vi bo på gatan?

Ministerns svar till de utförsäkrade: ”Det blir fel ibland”

BACKAR PÅ TRE PUNKTER Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) tillträdde efter valet och har nu haft sitt jobb i drygt 100 dagar. Under den tiden har han hittat tre problem där han anser att det behövs förändringar. ”Jag är den första att säga att både läkarna och Försäkringskassans medarbetare gör fel ibland”, berättar han.
NYHETER

För ett år sedan kom de första fallen av utförsäkrade, i dag är de nästan 42 000. Reformen blev hårt kritiserad och ansvarig minister byttes ut efter valet.

Nu är det dags för den nya att ställas till svars.

Aftonbladet har pratat med fyra av dem som har drabbats hårt av de nya reglerna – och ställt deras frågor till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Efter drygt hundra dagar på nya jobbet är socialförsäkringsministern redo att backa på delar av den hårt kritiserade sjukförsäkringen.

När Aftonbladet träffar Ulf Kristersson (M) säger han att han har hittat tre problem där det behövs förändringar:

1 Många hamnar mellan stolarna när sjukförsäkringen tar slut och de sjuka flyttas över till arbetsförmedlingen.

– Ganska många får en lägre ersättning när de går in i arbetsmarknadspolitiken. Det tittar vi på just nu, säger Ulf Kristersson.

2 ”Nollklassning”. De som inte har haft någon inkomst kan inte få sjukpenning och kan därför bli helt utan pengar.

– Det är bekymmersamt för det riskerar att leda människor rätt in i socialbidrag, säger Kristersson.

3 Reglerna kring förtidspensionering är för fyrkantiga.

– Det som leder till förtidspension på ett ställe kan ge avslag på ett annat. Man blir olika bemött och det är ett stort bekymmer, säger socialförsäkringsministern.

19 miljoner om året

I alla tre fallen lovar Ulf Kristersson att komma med förslag till förändringar under våren.

Många av de utförsäkrade tycker att Försäkringskassan ser för mycket till reglerna och för lite till människorna. Har Försäkringskassans tjänstemän för litet svängrum?

– Jag förstår den synpunkten. Men ett system som behandlar 19 miljoner beslut per år måste gå ganska långt i att behandla människor likadant. Då kan man inte gå hur långt som helst i att säga att just din situation är extra ömmande och därför ska vi bedöma dig annorlunda än den som har samma funktionshinder men inte känns lika ömmande. Det finns ett mått av rättvisa i det här, säger Ulf Kristersson.

– Men jag är den första att säga att både läkarna och Försäkringskassans medarbetare gör fel ibland.

FAKTA

FRÅGORNA TILL MINISTERN

Hur kan Försäkringskassan neka någon som nyss gått igenom en transplantation pengar, så att man i stället tvingas gå direkt från sjukhuset till arbetsförmedlingen?

Marie Bengtsson

– Om den sjukdom man har riskerar att förvärras om man lämnar sjukförsäkringen, och går över till arbetsmarknadspolitiken, eller om det skulle vara farligt för patienten, så är det ett uttryckligt skäl för att inte bli tvingad att lämna sjukförsäkringen. Då finns det en uttalad möjlighet att fortsätta få sjukersättning. Det finns ett mycket tydligt sådant regelverk. I de lägena, om någon fattar ett felaktigt beslut, så ska det överklagas, säger Ulf Kristersson.

Att Marie Bengtsson blivit ”nollklassad” är ett problem hon delar med många andra, och som måste åtgärdas, enligt socialförsäkringsministern.

Varför ska någon som är så sjuk tvingas kämpa för att få ersättning?

Hans-Åkes hustru Birgitta Lindberg

– Ofta beskriver inte läkaren sjukdomstillståndet på ett sådant sätt så att det för Försäkringskassan är tydligt att man är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada. I rätt många fall måste man gå tillbaka till läkarna och få förtydligat exakt vad de menar. Så det kan ta ganska lång tid, säger Ulf Kristersson.

– Vi kommer med konkreta förslag nu under våren, säger Kristersson.

Hur kan Försäkringskassan, utan att ens träffa mig som är sjuk, köra över två specialister och ytterligare en läkare som alla säger att jag inte kan jobba mer än 50 procent?

Elisabeth Karlsson

– Regelverket är så att det är läkaren som skriver sjukintyg och beskriver vilka hinder patienten har. Sedan är det Försäkringskassan som fattar beslut om det finns en arbetsoförmåga. Därför är det extremt viktigt att sjukintygen är så fullständiga som möjligt, säger Ulf Kristersson.

– Försäkringskassan fattar 19 miljoner beslut varje år och ungefär 17 000 av dem ändras formellt i domstolsprövning, så det händer många gånger att Försäkringskassan gjort fel.

Jag har knappt mat på bordet, är det meningen att sjuka människor ska behöva bo på gatan?

Mattias Pettersson

– Det finns problem i övergångarna där människor upplever att de hamnar mellan stolarna och det tittar vi på, säger Ulf Kristersson.

– Det vållar inte minst en ekonomisk oro. Socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken har olika ersättningssystem, så ganska många får en lägre ersättning när de går in i arbetsmarknadspolitiken. Det tittar vi på just nu. Vi kommer med förslag till justeringar under våren.

ARTIKELN HANDLAR OM