Dricksvatten och mat hotas

Svensk miljöjurist i Budapest: Jag skickade med mina barn flaskvatten till dagis och skolan

NYHETER

Katastrofen i Ungern är mycket allvarligare än befolkningen insett.

Det säger Miriam Markus-Johansson, svensk miljöjurist bosatt i Budapest.

– De tror att utsläppet är lokalt och har inte förstått vidden av hälsokonsekvenserna. Själv tänker jag bojkotta alla ungerska matvaror och drycker, säger tvåbarnsmamman.

Miriam Markus-Johansson.

När katastrofen i veckan blev känd var drickvattnet det första miljöexperten tänkte på.

– Varken dagis eller skola hade någon fundering kring det. Men jag skickade med barnen eget flaskvatten direkt.

Miriam Markus-Johansson bor sedan åtta år i Budapest med sin ungerske man och två barn. Hon har arbetat som miljöjurist för EU i Bryssel, på en miljöorganisation och nu för ett konsultbolag som utvecklar EU-projekt.

Ingen lokal katastrof

Hon har reagerat starkt på att man inte sprider information om de långvariga konsekvenserna.

– Det är väl bra om det inte är full panik men situationen är absolut värre än man får känslan av om man är här i Ungern. Folk är relativt lugna och det beror nog på att hälsofrågan kommit i skymundan. Man talar om de tre byarna, om att man måste sanera byggnaderna. Man hör väldigt lite om ens något tal om drickvattnet.

Själv informerade hon genast sina barn om vad som hänt.

Dricksvattnet viktigast

– Min son som är åtta blev ganska orolig och frågade om man fortfarande kunde bada men just det ska nog inte vara några problem. PH-värdet verkar hamna runt 7–8.

Då är miljöjuristen mer orolig för tungmetallerna som kommit ut. Med två diplom inom miljövetenskap och efter besök på ungerska vattenverk förstår hon konsekvenserna.

– Det mesta av Ungerns dricksvatten kommer från Donau och det renas till största delen bara genom klorin. Alla som vet något om miljö känner också till att det kan utveckla andra kemiska reaktioner som är cancerframkallande. Men detta verkar folk inte ha förstått eller fått reda på.

De senaste dagarna har den ungerska debatten handlat mer om förstörda hus och antal döda och skadade.

Vackert väder försvårar

– Och så är det en polemik kring skyldigheten, kring vem som betala saneringen.

Trots att Budapest ligger hela 15 mil från olycksplatsen finns det all anledning till oro även för huvudstadborna, säger Miriam Markus-Johansson.

– Jag är orolig för att det ska bli vackert väder. Om utsläppet torkar upp kan tungmetallerna, bland annat kvicksilver och kadmium, spridas med vinden.

Svenskan litar inte på att myndigheterna tänker på alla aspekter utan har redan bestämt sig för en egen plan.

Tänker bojkotta ungerska varor

– Jag kommer att bojkotta alla ungerska produkter, matvaror, mejeriprodukter, kött och frukt, allt som går, och köpa varor från andra länder så länge.

Miljöjuristen känner personligen landets miljöstatssekreterare.

– Han har varit min professor. Enligt honom uppskattar man att det kommer att ta upp till ett år att få ordning, och bett EU om resurser, särskilt teknisk expertis.

Enligt myndigheterna har katastrofen redan nått sin kulmen och beredskap kan gå ner om några dagar.

– Men saneringen tar troligtvis flera år. Jag hoppas att EU trycker på om saneringsåtgärder. Men tills dess borde de bara fortsätta att hälla på vatten och hålla slammet vått medan de tar upp det.

ARTIKELN HANDLAR OM