Fjällräven snart utdöd i Sverige

212 arter är akut utrotningshotade

Foto: scanpix
Fjällräven är en av över 800 svenska arter som riskerar att försvinna på grund av klimatförändringarna.
NYHETER

Ser du en fjällräv kan det vara den sista.

Det snövita rovdjuret är akut utrotningshotat.

Totalt är 845 arter i Sverige akut eller starkt hotade.

Vart femte år uppdateras Sveriges så kallade "rödlista" över utrotningshotade eller sårbara djur- och växtarter.

I årets lista, som sammanställts av ArtDatabanken tillsammans med 100 experter, är totalt 4127 arter är rödlistade. Av dessa är 212 akut hotade, 634 starkt hotade och 1096 klassade som sårbara. Övriga är i riskzonen men under kontroll.

45 fjällrävar kvar

För flera av däggdjuren, fåglarna och groddjuren har livssituationen visserligen förbättras de senaste fem åren. De fyra största rovdjuren, varg, björn, järv och lo, har fått en lägre rödlistkategori.

Men fjällräven, även kallad pollarräv, är akut hotad. Artens existens hotas av dels brist på föda, dels rödräven som ökat i antal i fjällvärlden. Experterna uppskattar att det idag bara finns 45 reproduktiva fjällrävar kvar i Sverige. De individer som finns rör sig i fem olika lokalområden med väldigt liten kontakt.

För fjällugglan, som tidigare häckat regelbundet, har de senaste 30 åren kantats av nederlag. Ett stort antal år har häckningarna uteblivit, på grund av minskad födotillgång, och idag finns bara ett par reproduktiva ugglor kvar i landet.

Sex nya fiskar på listan

Illa är det också för fiskarna i svenska vatten. Pigghajen fortsätter att vara akut hotad och hela sex fiskarter är nya på listan, bland annat havskatt, klassad som starkt hotad. I sötvatten har flodkräftan levt farligt en längre tid på grund av kräftpesten och är nu akut hotad.

Rödlistan varnar också för att almsjuka och askskottssjuka kraftigt minskat antalet almar och askar och i Norrland har avverkningen av skog drabbat många svampar, mossor, lavar och insekter.

Under den tredje allvarligaste kategorin - sårbara - finns bland annat pilgrimsfalk, järv och utter.

ARTIKELN HANDLAR OM