Ny lag ska minska läkarmisstagen

NYHETER

3000 personer dör varje år inom vården till följd av felbehandlingar.

Men nu ska en ny lag göra patientsäkerheten bättre.

– Det blir mer fokus på vårdgivaren och mindre på individers misstag, säger Per-Anders Sunesson, chef på Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Omkring 3000 personer dör och över 100 000 patienter skadas varje år till följd av misstag inom vården. Den uppskattningen gjorde Socialstyrelsen i en rapport som kom för några år sedan.

Ny lag på gång

Den skrämmande statistiken, som är liknande i andra länder, gjorde att regeringen tillsatte en särskild utredning för att förbättra patienternas säkerhet.

– Man är betydligt bättre på att hantera fel inom flyg- och kärnkraftsindustrin. Där har vården mycket att lära, säger Per-Anders Sunesson.

Utredningen är avslutad och nu är en ny patientsäkerhetslag på gång.

Sjukhus får större ansvar

Nu får sjukhus och andra vårdgivare ett större ansvar. Mindre fokus läggs på att jaga enskilda individer.

Den 1 januari, när den nya lagen träder i kraft, måste vårdgivaren ta fram en plan varje gång ett fel begås så att det inte upprepas. Socialstyrelsen får större befogenheter att kontrollera så att planen genomförs och efterlevs.

Dessutom blir regeIverket mer noggrant när det gäller läkare och andra anställda inom vården. I dag anmäls begågna fel till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Lättare ta läkares legitimation

– Oftast får personen en varning eller en erinran, men det är bara administrativt och får inga riktiga konsekvenser, säger Per-Anders Sunesson.

Från och med årsskiftet kan exempelvis läkare som begår misstag sättas under inspektion i tre år. Dessutom kan Socialstyrelsen kräva att personen måste genomgå en kompletterande utbildning för att misstaget inte ska upprepas.

– Görs samma fel igen är nivån för att ta personens legitimation lägre, säger Per-Anders Sunesson, som är övertygad om att förändringarna kommer att minska misstagen inom vården.

ARTIKELN HANDLAR OM