”En stor förlust”

De svenska truppernas framtid bestäms i höst

sorgsen Försvarsminister Sten Tolgfors vill visa sitt stöd för den dödade Kenneth Wallin. ”Det är en förlust för familjen, det är en förlust för kollegor och en förlust för Sverige” säger han.
NYHETER

I höst avgörs de svenska soldaternas framtid i Afghanistan.

De rödgröna kan rösta igenom att styrkan börjar avvecklas nästa år – med stöd av Sverigedemokraterna.

– Men en sådan här dag ska vi inte tala politik, säger Håkan Juholt, ordförande i försvarsutskottet.

Snart röstar riksdagen om trupperna ska vara kvar.

Ännu en svensk dödad i Afghanistan – den sjätte i ordningen – kommer att ge nytt bränsle åt den infekterade debatten om Sveriges vara eller icke vara i Afghanistan.

Vallöfte

Och det är i höst det avgörs.

De rödgröna lovade i valrörelsen att börja ta hem trupperna redan nästa sommar. Första halvåret 2013 ska ingen svensk soldat finnas kvar.

Jimmie Åkesson (SD) har redan deklarerat att Sverigedemokraterna ligger nära de rödgröna i Afghanistanfrågan.

Det innebär att oppositionen är i majoritet – och kan driva i genom sin linje.

Alliansen vill i stället förlänga den militära insatsen för att stödja den civila uppbyggnaden.

Den 4 november lägger regeringen fram sitt förslag.

Vad propositionen innehåller – om den till exempel innebär truppförstärkningar och/eller ökade sjukvårdsresurser – vill försvarsminister Sten Tolgfors (M) ännu inte avslöja.

– Den får vi återkomma till en annan dag, säger han.

– I dag är det något annat som är viktigt och det är att vi uttrycker kondoleanser för de som har farit illa och som stöd till de kollegor och kamrater som fortsätter att fullgöra insatsen.

– Det är en förlust för familjen, det är en förlust för kollegor och en förlust för Sverige, en mycket stor förlust, säger Sten Tolgfors, som själv besökte en tidigare styrka i Afghanistan förra året.

Håkan Juholt.

Håkan Juholt (S), nybliven ordförande i försvarsutskottet, vill inte heller kommentera vad Kenneth Wallins död kan få för politiska konsekvenser.

”Har ett ansvar”

– Låt oss undvika partipolitik kring detta och i stället åstadkomma breda och långsiktiga överenskommelser om hur de civila insatserna ska komma till stånd och hur de ska skyddas. Det är något både regeringen och oppositionen har ett ansvar för, säger han.

FAKTA

Ett land med stormigt förflutet

1800-talet: Kontrolleras av och ingår i det brittiska imperiet.

1933: Monarki införs.

1973: Kungens svåger Mohammed Daud griper makten i en militärkupp. Republik utropas.

1978: Daud mördas vid ett kommunistiskt maktövertagande. Oppositionspartier förbjuds.

1979: Motsättningar inom kommunistpartiet och tilltagande missnöje bland landsbygdsbefolkningen leder till arméns kollaps. Sovjetiska trupper invaderar landet i december.

1980: Babrak Karmal installeras som president med sovjetisk uppbackning.

1988: USA, Pakistan, Sovjet och Afghanistan skriver under ett avtal om sovjetiskt trupptillbakadragande.

1992: Islamistisk gerilla tar makten, men är splittrad av maktkamp mellan olika fraktioner.

1996: Talibanerna får kontroll över huvudstaden Kabul och inför stränga islamistiska lagar.

1998: USA bombar misstänkta träningsläger för terrorister och kräver att Usama bin Ladin utlämnas.

2001, mars: Talibanregimen spränger två 1 500 år gamla Buddhastatyer.

2001, oktober: USA och allierade länder angriper Afghanistan efter att talibanerna vägrat utlämna Usama bin Ladin.

2001, december: Talibanerna ger upp makten och en interimsregering ledd av Hamid Karzai bildas.

2002: FN sätter in en fredsbevarande säkerhetsstyrka, Isaf. Cirka 40 svenska soldater ingår.

2004: Hamid Karzai blir president.

2006: Nato tar över ansvaret för säkerheten i hela Afghanistan.

2009: Barack Obama beslutar ut öka USA:s militära närvaro och skickar ytterligare 17 000 soldater till Afghanistan. President Hamid Karzai valdes 2009 om för ännu en femårsperiod.

Sverige har 502 soldater i landet

Sveriges militära närvaro i Afghanistan inleddes vid årsskiftet 2001–2002. Den internationella styrkan Isaf stationerades i Kabul för att bidra till säkerheten i området. 40 svenska soldater sändes till landet.

Sedan 2006 leder Sverige ett så kallat PRT (Provincial Reconstruction Team) med högkvarter i staden Mazar-iSharif i norra delen av landet. Uppdraget omfattar stödjande av säkerhet och återuppbyggnad i fyra provinser med en yta lika stor som en femtedel av Sveriges.

För närvarande finns 502 svenska soldater i Afghanistan.