Rädda Barnen öppnar ny webbplats mot barnporr

”Det handlar om att göra Internet rumsrent”

NYHETER

Rädda Barnen är svensk värd för en ny internationell webbplats mot barnpornografi och annan kriminalitet som sprids via Internet.

Tanken är också att sprida kunskap till andra länder som vill bekämpa kriminaliteten.

- Det handlar om att göra Internet rumsrent ur civil synpunkt. Vi är ett slags nätverk som vill slå ner på de allra värsta företeelserna, främst barnpornografi, säger Per-Erik Åström, ansvarig för Rädda Barnens nya portal.

Bakom portalen står myndigheter, Internetindustri och frivilligorganisationer i tolv länder. Den är främst EU-baserad, men även Norge, Australien och USA samarbetar.

Portalen är till stor del ett samarbetsprojekt för dem som arbetar mot kriminaliteten. Men larmtelefon finns för privatpersoner som hittar barnpornografi på nätet.

Utredning

- Jag försöker då ta reda på vilken server materialet på ligger och i vilken form. Och om jag misstänker svensk inblandning hamnar det omgående hos Rikspolisstyrelsens barnpornografigrupp för vidare utredning, säger Åström.

En annan väg är att kontakta Internetdistributören för att få bort materialet. Ibland vill dock utredarna av spaningstekniska skäl att barnpornografin ligger kvar en tid.

Webbplatsen har diskuterats i drygt ett år. Flera möten har hållits med representanter för de inblandade länderna. Förutom barnpornografi ska också bland annat nazism på Internet bekämpas.

- Men kampen mot barnpornografi är det viktigaste målet för alla länderna, även polisiärt. Varje gång en barnvåldtäkt visas fullbordas ett brott, säger Åström.

Kunskap

Webbplatsen finansieras delvis av EU-medel och halva Åströms lön betalas av EU. Tanken med nätverket är även att fungera som en kunskapskälla för länder vars lagstiftning inte alltid hunnit med den tekniska utvecklingen, säger Åström.

- Vi tänker väl snarast på Ryssland, Rumänien och länderna i Baltikum. Vi kan hjälpa till med allt från hur man för statistik till hur man ska hantera personalen som tvingas sitta och se övergreppen på skärmarna.

Tomas Bengtsson/TT