Hon bestämmer vem som är död

”Ibland har det visat sig att de lever”

Dödförklarare Birgitta Pettersson dödförklarar omkring 50 personer per år.
NYHETER

Det här är skattedirektör Birgitta Pettersson – byråkrat med rätt att döda.

Med sin namnteckning har hon dödförklarat hundratals försvunna svenskar.

– I två fall har det visat sig att de levde, säger hon.

När allt hopp om liv är borta tar skattedirektör Birgitta Pettersson, 53, över.

Från sitt tjänsterum på Skatteverkets rättsavdelning i Solna beslutar hon om vem som ska anses som död eller levande.

Hon får ett 50-tal ansökningar om året, alla från förtvivlade personer som

i månader och år väntat på en nära anhörig som aldrig kom tillbaka.

Hjärtskärande

Breven ger en hjärtskärande inblick i tragiska livsöden. Äkta män och fruar, vänner och föräldrar, som en dag plötsligt bara var borta.

I vissa fall tror man att de är mördade, i andra fall kan de ha tagit livet av sig. Ibland är försvinnandena helt oförklarliga.

Men de har alla en sak gemensamt. Kroppen är spårlöst försvunnen.

Hälften beviljas

Tillsammans med sina två handläggare och ledamöterna i nämnden gör Birgitta Pettersson de ofta mycket svåra avgörandena.

Först kontrollerar de att den som gör ansökan är behörig, endast anhöriga eller arvtagare godkänns. Sedan går de igenom de utredningar som finns och begär in yttranden från polis och andra myndigheter.

– Jag tänker mycket på de här personernas livsöden. Det är ett väldigt stort beslut att förklara någon död, så det krävs att man är noggrann, säger Birgitta.

I fler än hälften av fallen beviljas ansökningarna. Beroende på hur länge personen varit försvunnen krävs olika starka underlag.

– De som söker tidigt är fortfarande i chock, då får vi försöka hjälpa de anhöriga och förklara reglerna. Det är viktigt att vara öppen för att det är människor i sorg.

Omedelbart efter ett försvinnande dödförklaras endast fall där det är helt utrett att personen är död. Som i fall där flera vittnen sett någon falla överbord från en Finlandsfärja.

”Skrev avskedsbrev”

Det har också hänt att personer som Birgitta dödförklarar senare dykt upp – livs levande.

– Det blir en chock för de anhöriga när det visar sig att de lever. I ett fall skrev mannen ett avskedsbrev och försvann. Familjen trodde att han tagit livet av sig men efter flera år visade det sig att han levde och han bara lämnat dem, säger Birgitta.

FAKTA

Snabbfakta: Så funkar dödsförklaringar

Efter tsunamin i Thailand ändrades lagen så att det skulle bli lättare att få en saknad person dödförklarad. Handläggningen flyttades från tingsrätterna till Skatteverket.

En särskild nämnd för dödförklaringar tar nu beslut i ärenden där det ännu inte gått fem år efter försvinnandet. Har det gått längre tid får Skatteverket fatta beslutet utan nämnden.

För att få ansöka om att en person ska dödförklaras måste man ­vara en nära anhörig eller en arvinge till den försvunne.

Om det är utrett att personen är död får ansökan göras omedelbart efter försvinnandet.

Om det med hänsyn till omständigheterna är en hög sannolikhet att personen är död får ansökan ­göras efter ett år.

Om personen bara är försvunnen och det inte finns några uppgifter om vad som hänt får ansökan göras efter fem år.

Om en dödförklarad person skulle visa sig vara i livet annulleras beslutet automatiskt.

1 178 svenskar är spårlöst försvunna. Många befaras vara döda men ingen vet med säkerhet. Anhöriga har inte hört av dem på år. Deras kroppar har aldrig hittats. Till sist får den svenska byråkratin ta livet av dem.

Aftonbladet har granskat samtliga ansökningar om dödförklaringar sedan 2005. Här är några av de skakande berättelserna om svenskarna som plötsligt bara var borta.

ARTIKELN HANDLAR OM