Island rustar sig för vulkanutbrott

Seismologen följer dramat:
Lägsta alarmgrad nu insatt

NYHETER

Vulkanen Grimsvötn gäckar islänningarna.

Myndigheterna vågar inte underskatta utbrottet som kan komma i morgon.

– Island satte i går kväll in sin lägsta alarmgrad, säger seismologen Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet.

Foto: Foto: BRYNJAR GAUTI/ap
Vulkanen Eyjafjallajökull orsakade stora problem för flygtrafiken när den spydde ut aska. Nu är vulkanen under Vatnajokull-glaciären på gång att få ett utbrott.

Det var i fredags som de lokala seismologerna noterade aktivitet vid vulkanen Grimsvötn på södra Island.

Ett par mindre jordbävningar registrerades och i söndags intensifierades beredskapen när vattenmassorna under glaciären fördubblades på rekordtid.

Enligt Reynir Bödvarsson har ansamlat vatten lyft ut en glaciär och då ändrat tryckförhållandena i det vulkaniska systemet med ökad risk för vulkanutbrott.

Risken 50-50

– Idag har inget hänt, vi får avvakta tills i morgon. Jag bedömer risken för ett utbrott som 50-50, säger seismologen.

Grimsvötnn ligger under Vatnajökull-glaciären och är en av Islands mest aktiva vulkaner med omkring 13 utbrott under 1900-talet. Senast ett utbrott registrerades var 2004, men det är utbrottet 1996 som seismologerna lagt på minnet.

– Det var ett rätt så kraftigt utbrott, men det kan det vara utan att för den saken ge så besvärliga konsekvenser som aksproduktionen från vulkanen Eyjafjallajökull i april.

– Men - det kan inträffa igen, understryker Reynir Bödvarsson.

Rekordmycket vatten

När vulkanen erupterade 2004 fördubblades mängden vatten på nitton timmar - den här gången är förloppet snabbare, det tog det bara tretton timmar för vattenmassorna att fördubblas.

Idag har den isländska seismologiska myndigheten mobiliserat sin mobila flygradar som, utifrån vulkanfarornas geografiska placering, installeras på lämpligt ställe.

Detta sedan isländska Almannavarnir igår tog beslut om att sätta in den så kallade lägsta alarmgraden och höja beredskapen vid Grimsvötn till osäkert vilket innebär att man följer utvecklingen med stor vaksamhet.

Isblock orsakade elavbrott

Ett isblock slet i går av en elledning och orsakade ett elavbrott men någon fysisk fara för islänningarna finns inte. Det bor få människor i närheten och vägar och broar förstärktes efter utbrottet 1996.

– Civilförsvaret och flygtrafikledningen håller i beredskapen. Skulle man se att vulkanen får ett utbrott i morgon omdirigeras flygtrafiken mellan USA och Europa direkt, säger Reynir Bödvarsson som själv inte skulle oroa sig om han hade en resa inplanerad.

– Jag litar helt på mätinstrumenten.

När vulkanen Eyjafjallajökull i april fick ett utbrott spreds askmolnet med mikroskopiska glaspartiklar så snabbt och intensivt att de flesta euuropeiska flygplatser stängdes under flera dagar.

Glaspartiklarna bildades när den över 1000 grader heta lavan under utbrottet mötte glaciärens smältvatten.

ARTIKELN HANDLAR OM