Misstänktes för stämpling av terrorbrott

Hovrätten friar männen

NYHETER

I dag kom hovrättens dom mot de två al-Shabab-anhängarna som dömdes i tingsrätten för stämpling till terroristbrott.

De två männen, 23 och 26 år gamla, frias.

Fallet var mycket uppmärksammat när de två unga männen, en från Göteborg och en från Spånga, fälldes i tingsrätten i december i fjol.

Det var första gången som en svensk domstol tog ställning till den här typen av fall. Tingsrätten var också djupt oenig och en av de två juristerna ville fria medan den andre ville fälla och med stöd av nämndemännen då fick sin vilja igenom.

Hovrättsdom

Domen överklagades till hovrätten där dom föll i dag.

Hovrätten satte männen på fri fot efter att rättegången avslutats vilket många ansåg tydde på att de skulle komma att frias.

Och mycket riktigt.

En helt enig hovrätt ogillar åtalet gällande båda männen. De anser inte att bevisen räcker.

De två svensksomalierna uppges sympatisera starkt med den sedan 2009 terroriststämplade somaliska organisationen al-Shabab. Al-Shabab har sitt ursprung i Förbundet för islamska domstolar och deras mål är att ta över makten i Somalia och upprätta ett styre byggt på strikt tolkning av islam och sharialagarna. Åklagaren har gjort gällande att männen i samråd beslutat att utföra självmordsattentat för al-Shabaab och att de har deltagit i läger för organisationen.

Svurit trohetsed

Bland annat har en av männen varit en trogen anhängare på al-Shababs internetforum där han uppmanat andra att svära trohetseden till organisationens högste ledare.

I avlyssnade samtal med de båda männen talar de mycket om martyrskap, att gå i döden för al-Shabab och att "ta över Somalia". Innan de greps åkte de på träningsläger hos al-Shabab i Somalia.

Hovrätten skriver i sin dom att det inte finns något som tyder på att en person som ansluter sig till al-Shabab per automatik åtar sig att utföra ett självmordsattentet. De anser att det hos en av de åtalade verkar ha funnits en tydlig önskan att ingå martyrskap men det är inte bevisat om han verkligen hade tänkt göra allvar av planerna och när.

Båda nekade

De två männen satt häktade i åtta månader i väntan på tingsrättens dom.

Båda männen har konsekvent nekat till anklagelserna och menar att den bevisning som samlats mot dem, såväl beslagen som avlyssningarna, är missledande och bygger på feltolkningar och övertolkningar.

ARTIKELN HANDLAR OM