Gaddafi: Tusentals libyer kommer att dö

NYHETER

Gaddafi framträder just nu i Libysk TV.

14.10: Oljefälten är säkra och under kontroll. Men utländska experter har sagt att de har attackerats. Utländska experter kan bli kidnappade.

14.09: Vi är rädda för de beväpnade grupperna. Människorna är försiktiga. Alla fruktar för sitt liv.

14.08: Vi behöver ingen mat, pengar eller medicinsk utrustning. Vi är inte som Irak eller Darfur, vi behöver ingen hjälp utifrån. Den som pratar om det här anser jag vara en förrädare. Den som pratar om utländsk hjälp gör sig skyldig till förräderi.

14.05: Palatset är också en gåva. Folket gav mig palatset. Det är ni som har gett mig bostäder över hela landet. Låt oss vara klara över det.

14.03: Vad pratar de mer om? När de pratar om de utländska bankkontona. Det är pirateri mot det libyska folket att ta deras tillgångar.

14.02: Vår tillgång och det vi är stolta över är inte pengar. Vi kan inte offra vår egen ära för en bunt dollar.

14.02: Vi kan inte sätta vår ära på spel för pengar. Vi betalar i blod.

14.00: I går fick jag veta att mina tillgångar har frusits. De säger att det är mina tillgångar, det är landets tillgångar. Min lön är bara 465 dinarer.

13.59: Folken, historien och äran är det enda jag bryr mig om. Jag har inga tillgångar, och jag ser ingen vinning med att ha en förmögenhet i amerikanska dollar.

13.57: Jag lider med den yngling som dör av en överdos. Påminn mig senare om era vilseledda barn, jag har många punkter att gå igenom.

13.55: Majoriteten av det libyska folket har vissa krav, och dessa krav är kända. Som att ha en viss inkomst.

13.53: Varje syndikat kan starta en tidning. Men de borde ägas av det libyska folket. Media borde styras av folket och inte av en revulotionär grupp.

13.52: Vi vill att det libyska folket ska bli fritt. Låt makten och besluten ligga hos folket. När makten ligger hos en beväpnad grupp, och till exempel en tidning ägs av de beväpnade grupperna, det är jag emot. Media borde ägas av hela folket.

13.50: Gaddafi kommer att ge de libyska folket sin frihet och sitt oberoende. Krafter utifrån vill få ner oss på knä.

13.48: Mina barn som bär vapen borde inte hoppa på terroristernas bandvagnar. De blir inte mer berömda för det. De borde inte arbeta för dem som kommer utifrån. 1000-tals libyer kommer att dö om NATO eller amerikanerna sätter sin fot i landet.

13.47: Talet är igång igen.

13.43: Men Gaddafi lägger fortfarande skulden på al-Qaida, och säger att de hjärntvättar ungdomar och ger dem hallucinogena droger. De har också fritagit fångar och gett dem vapen. Själv har han ingen makt - utan makten har tillhört folket sedan 1977. Han välkomnar också en utredning av vad som händer i landet, en som inte baseras på de lögner som media sprider.

13.40: Kontakten är för tillfället bruten.

13.37: Al-qaida har börjat hjärntvätta och rekrytera våra ungdomar. Bin Ladin har själv förklarat att han är beroende av unga som är lätta att vilseleda och hjärntvätta. De ger dem under 20 år hallucinogena piller.

13.35: Det som händer nu i delar av Libyen, är på grund av al-quaida. Detas motto är "döda". Hela världen känner till al-qaida. Vi önskar att al-quaida ställde några krav, då skulle jag förhandla med dem. Men de har inte ställt några krav. De är bara intresserade av att döda.

13.34: För sista gången: Jag talar nu till er, mitt folk. I dag talar jag till hela världen. Det är ett lugnt tal för att skilja rätt från fel i hela världen. Låt världen höra våra ord.

13.29: Vi kommer att utreda vem som satte igång attacken i Bengazi och vem som är offer för dem. Vi utmanar världen; USA kan utreda det. Hela världen borde komma till Libyen. Hur kan man hitta en lösning baserad på det media rapporterar. När de har alla fakta är de välkomna att hitta en lösning. Det kan de inte göra baserat på falska rapporter. Säkerhetsråde är välkomna att komma hit och se alla fakta.

13.25: Libyen har inte fallit. Libyen kommer att fortsätta leva – det är de som kommer att falla.

13.24: Varför skickar de utländska företagen hem sina anställda om det vore fredligt. Det är ett bevis på att det finns beväpnade gäng i städerna. Gäng som attackerar de här företagen.

13.22: De försöker få de som arbetar med oljeproduktion att fly, och oljeproduktionen är nu låg. Alla ambassader skickar hem sina medborgare. Om demonstrationerna var fredliga – varför skulle då det här hända? Om demonstrationerna var fredliga skulle länderna inte ha tagit hem dem som arbetar i Libyen.

13.21: Andra länder har börjat ta hem sitt folk, och säger att de är i fara. Ambassaderna kan också utsättas för attacker, säger de.

13.20: Vi kommer att kämpa till sista blodsdroppen för att försvara vårt land.

13. 18: Han ber nu den statliga televisionen visa världen hur folket stöder honom. Även i de städer som nu styrs av terrorister. Det är inga fredliga demonstrationer alls i landet.

13.17: De som protesterar gör det mot terroristerna.

13.15: Om du måste slå tillbaka mot de beväpnade grupperna så har du rätt att göra det. Vi söker rättvisa.

13.13: Politiken och makten är i folkets händer. Det finns ingen annan auktoritet i Libyen utom folket.

13.12: Terroristerna dödar och våldtar människor varje dag. Fängelsekunder har lyckats rymma och ta till vapen för att hjälpa terroristerna. Terroristerna befriade dem och gav dem vapen.

13.10: När det gäller Libyen har ingenting hänt. Utlänsk media är inte närvarande i landet, eftersom Libyen inte vill att de ska finnas i landet. Vi är misstänksamma mot utländska korrespondenter. Alla nyheter som sprids kan vara falska. Dödas en människa kan det rapporteras att det handlar om tusen, och så blir världen arg på oss.

13.10: De som försvarar sin egen hembyggd kan bli attackerade av de som kommer utifrån.

13.08: Media rapporterar om stora demonstrationer. Det är en lögn. Inga demonstrationer har ägt rum. Terroristerna har attackerat polisstationer några städer, det är allt.

13.07: Vi ber Gud att visa dem som fallit offer nåd. De leddes av djävulen.

13.01: Det har funnits små vilande cellar av al-Qaida i landet. Det var de som i Bayda inledde protesterna. De bryr sig inte om nationallitet.

12.55: Jag lämnade över makten till folket 1977. De har haft makten i landet sedan dess.

ARTIKELN HANDLAR OM