”Invandringen är positiv för Sverige”

NYHETER

På Facebooksidan ”Vi gillar olika” fick medlemmarna fråga Miljöpartiets språkrör, Maria Wetterstrand, om Miljöpartiets syn på integrationen. Här är hennes svar.

Förra veckan ställde Facebooksidan ”Vi gillar olika” Sveriges integrationsminister Erik Ullenhag mot väggen. Nu har Maria Wetterstrand fått svara på tio frågor - alla ställda av medlemmar från ”Vi gillar olika”.

Jocke Gradin:

Hej Maria, vilken anser du vara den snabbaste vägen in i samhället för en nysvensk?

– Att få samma möjligheter att söka och få jobb som alla andra. Den diskriminering som finns på arbetsmarknaden är orättvis och ett gigantiskt slöseri med resurser. En bra Svenska för Invandrare (SFI) är också viktigt för de som precis kommit hit.

Erika Lagerström:

I Sverige har det blivit så att många invandrare hamnar tillsammans i en stadsdel eller i en förort till de stora städerna. Hur tänker ni kring detta? Jag bor själv i en stadsdel där det nästan bara är invånare som är födda utomlands och har uppfattat att svenskar inte vill bo här. Vad kan man göra för att motverka att ett bostadsområden endast är "svenskt" eller bara "invandrartätt"?

– Jag tror att det är viktigt att vi får bostadsområden där det finns både bostadsrätter, hyresrätter, kollektivboenden, mm. Då ökar möjligheterna för möten i vardagen. Sedan tror jag också att politiken faktiskt måste sätta igång upprustningen av de så kallade miljonprogramsområdena så att de blir både trevliga att bo i och mer energismarta.

Hannes Ros:

Vad anser du är viktigast, Sveriges ekonomi eller förhindrandet av mänskligt lidande?

– Att förhindra mänskligt lidande när man kan, är alltid viktigare än pengar. En öppen inställning till invandring står inte heller emot en god ekonomi, tvärtom.

André Bryntesson:

Apropå SD:s fixering vid "kostnaden" för invandringen: Hur tror du fri invandring skulle påverka ekonomiskt? Skulle vi vinna ekonomiskt på fri invandring eller går det bara att förespråka det av rent etiska skäl?

– Invandring har haft en väldigt stor positiv betydelse för Sveriges industriella tillväxt och ekonomi, i det närmaste helt avgörande. Därför arbetar vi för att reglerna ska underlätta ex arbetskraftsinvandring istället för att motverka den. Även om det inte finns tillräckligt med stöd för fri invandring ännu, ser jag det som en viktig grön vision att öppna gränser

Mohammed Al Khafagi:

Islamofobi är ett starkt hinder för integration, både för muslimer och icke muslimer, hur tänker du motarbeta islamofobi!?

– Det är viktigt att inte börja anpassa sig till en främlingsfientlig världsbild. Jag tror att det bästa sättet är att stå upp för religionsfrihet, t.ex i skolan där kristendomen inte bör ha någon särställning. Alla framgångsrika samhällen har varit öppna samhällen. Varje gång ett land eller ett politiskt system har försökt isolera sig så går det förr eller senare åt skogen.

Therese Nilsson:

Maria, varför ställer inte Sverige krav på EU att alla länder ska ta emot lika mycket flyktingar procentuellt? Iaf här uppe i Norrbotten tycker många det är fel att Finland tar in så lite invandrare, men samtidigt invandrar mååååånga finnar till Sverige... Haparanda hör ju i praktiken till Finland, bor typ bara finnar där.

– Jag håller med om att ex Finland borde få mer kritik för sin restriktiva flyktingpolitik. Men jag är tveksam till att föra upp all flyktingpolitik till EU, det finns en risk att man då bara anpassar sig nedåt till den som har sämst villkor. Jag tror mer på att vara ett föredöme för andra och visa på hur man kan lyckas med både flyktingpolitiken och integrationen. Finland har för övrigt ett grönt systerparti till Miljöpartiet, som jobbar för en mer generös finsk flyktingpolitik där.

Roy Jägestedt:

Har du några konkreta förslag på hur vi ska komma ifrån "vi" och "dom"? Hur kan man snabba på processen att få språkutbildning och jobb - att slippa vänta och åter vänta?

– De som har akademisk examen från sitt hemland bör snabbt kunna tillgodoräkna sig den i Sverige och göra de kompletteringar som krävs. Vi tycker att det är bra att regeringen infört instegsjobb för nyanlända invandrare. Men vi tycker att den som har högskoleutbildning ska kunna läsa Svenska för invandrare på universitetsnivå, istället för på Komvux. Vi vill också se ett närmare samarbete mellan dessa kurser och arbetsmarknaden, så att företag kan rekrytera invandrare som går de kurserna.

Kajsa Olsson-Gustaver:

Vad kommer ni att göra åt det nuvarande omänskliga systemet med utvisningar av familjemedlemmar in klusive småbarn till olika länder och världsdelar och utvisningar av apatiska barn?

– Genom att förbättra lagarna och göra regelverket tydligare för dem som beslutar. Det är varken civiliserat att splittra familjer eller att barn ska bli apatiska av vår flyktingprocess. Den som tycker det är ok är en kall människa med kall politik.

Lena Bengtsson:

Hej, jag undrar om MP över huvud taget funderar på att titta på den skamfläck som är Dublinförordningen? Hur Sverige (som medlemmar i EU) med rent samvete kan ha medverkat till en förordning som trots att alla länder inte har samma regler, endast ger en (1) asylprocess inom förordningens gränser är för mig en gåta. Finns det några planer på att se över humaniteten i denna förordning?

– Vi har alltid kritiserat Dublinförordningen, både här hemma och i EU-parlamentet. Vi har lagt flera förslag om detta och har inga planer på att sluta med det förän vi är nöjda.

Annica Magnusson:

Har ni börjat fundera kring frågan om kommande miljöflyktingar? Allmänheten kanske behöver vänja sig med tanken i tid.

– Tyvärr tror jag att miljöflyktingar kommer att bli ännu vanligare framöver och därför har vi också föreslagit att man ska ta hänsyn till det när man bedömer asylärenden. Ingen väljer att tvingas fly sitt hem för att vår livsstil förändrar klimatet.

Vi gillar olika

Läs mer om kampanjen här.

Här hittar du Facebooksidan.

ARTIKELN HANDLAR OM