Jas-plan i flygincident

NYHETER

Två Jas-plan tilläts av misstag flyga genom ett övningsområde utanför Öland där Försvaret sköt skarpt från ett fartyg.

Misstaget upptäcktes i tid och skjutningarna avbröts.

Haverikommissionens rapport om incidenten, som inträffade förra hösten, avslöjar allvarliga brister och att 24 liknande händelser inträffat de senaste två åren.

– Bristande rutiner inom flygtrafikledningstjänsten orsakade händelsen, säger Agne Widholm vid haverikommissionen.

Utredarna anser inte att det var någon risk för att planen kunde ha skjutits ned eftersom misstaget upptäcktes i tid.

Rad brister

De konstaterar dock att en rad brister i rutinerna hos Transportstyrelsen, LFV och Försvarsmakten bidrog till incidenten.

En var att Sjöbevakningscentralen saknade tydliga instruktioner om hur de ska informera bland annat den civila flygtrafikledningen om när områden ska stängas av som farliga. Trots att flygtrafikledningen i Malmö kände till övningen hade inte heller de någon instruktion om att informera kollegorna i Stockholm.

”Potentiell risk”

Under utredningen har det kommit fram att incidenten utanför Öland inte var den första.

– Det finns flera andra liknande händelser och det är en potentiell risk varje gång det händer, säger Agne Widholm.

Under tiden januari 2008 till augusti 2010 rapporterades 26 fall där ett flygplan eller en helikopter flugit in i ett farligt militärt övningsområde.

”Se över rutinerna”

Utredarna föreslår att Transportstyrelsen, LFV och Försvarsmakten ska se över sina rutiner och instruktioner för att den här typen av incidenter ska minska eller upphöra helt.

– Jag tror att vår rapport leder till bättre rutiner, säger Agne Widholm.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM