Säpo ovetandes om USA-spaning

Försöker nu få fram information

NYHETER

Den amerikanska övervakningen i Sverige var okänd för Säpo – tills i går.

Nu pågår febril verksamhet för att ta reda på vad de egentligen gjort.

– Vi arbetar brett för att skaffa mer information, säger Åsa Hedin, pressansvarig på Säpo.

I över tio år har personal från den amerikanska ambassaden arbetat med att hämta in information om svenskar. Vilken typ av information är ännu oklart, men klart är att den svenska säkerhetspolisen, Säpo, inte varit medvetna – förrän i går.

Fick veta i fredags

– Vi har haft kontakt med den amerikanska ambassaden i Stockholm under fredagen och informerade regeringskansliet under kvällen. Vi fick bekräftat att amerikanska ambassaden vidtagit liknande åtgärder som det rapporterats om i Norge, säger Åsa Hedin, pressansvarig på Säpo.

Vilken typ av spaning som har bedrivits av USA kan Säpo i nuläget inte svara på.

– I nuläget är det för tidigt att uttala sig om det handlar om olovlig underrättelseverksamhet. Vårt arbete är nu inriktat på att skaffa oss mer information.

Till sin hjälp har Säpo chefsåklagare Tomas Lindstrand från åklagarkammaren för säkerhetsmål. Lindstrand, som även håller i ärendet rörande terrorhot i Göteborg, kommer att fatta beslut om en förundersökning ska inledas.

Har förståelse

Inom Säpo har man förståelse för att USA bedriver spaning runt sin egen ambassad, med tanke på terrorhot.

– Det är ju naturligt att länder med en förhöjd hotbild vidtar skyddsåtgärder för att minska risken för terrorattentat. Globalt sett är ju säkerhetssituationen annorlunda för USA än andra länder, säger Åsa Hedin.

Hon fortsätter:

– Det är viktigt att framhålla att det vi vet i dag är att det handlar om spaningsåtgärder för att skydda den amerikanska ambassaden. Det är naturligt att landet vidtar vissa typer av skyddsåtgärder.

Åsa Hedin kan inte svara på om svenska myndigheter eller poliser varit involverade i övervakandet av medborgare, som det rapporterats om i Norge.

Bör följa svensk lag

Men med tanke på den information som framkommit framför allt i norsk och dansk media undersöker nu Säpo närmare vilken typ av spaning som amerikanerna egentligen bedrivit i Sverige.

Från den amerikanska ambassaden har Säpo fått reda på att amerikanerna använt sig av vissa typer av övervakningsåtgärder, men mer precis information än så finns ej i nuläget.

– Vi arbetar brett för att skaffa mer information, men vi förutsätter att de amerikanska myndigheternas verksamhet i sverige följer svensk lag, säger Åsa Hedin.

ARTIKELN HANDLAR OM