Chefen: Är svårt att dra gränser

NYHETER

Att både vara rådgivare och nära vän med en kund strider mot bankens etiska regler.

– Det får inte uppstå beroendesituationer, säger Björn Folke, privatchef på Swedbank.

Björn Folke är chef på det Swedbank-kontor där den 60-åriga kvinnan arbetar och känner till tvisten men vill inte kommentera det enskilda ärendet.

Är det okej att en banktjänsteman är nära vän med sin kund?

– Det finns etiska riktlinjer som säger att man inte ska ha hand om nära släktingars bankaffärer. Det ska inte uppstå jävssituationer. När det handlar om vänskap är det en svårare gränsdragning.

Var går den gränsen?

– Om relationen tippar över och blir mer vänskaplig än professionell bör man ta upp frågan om det är dags att byta rådgivare.

ARTIKELN HANDLAR OM