”De flesta behöver inte socialen”

Vården når inte de nya knarkarna

Experterna är eniga. De nya knarkarna tillhör en etablerad medelklass med status och pengar.
Samtidigt är vården uppbyggd kring en gammal föreställning om att en missbrukare är någon som befinner sig på samhällets rand och behöver stöd från socialtjänsten.
Man riktar insatserna åt fel håll, upptäcker missbruk för sent och erbjuder otillräcklig vård.

Stefan Borg, chef för Beroendecentrum i Stockholm, är en av kritikerna.

ARTIKELN HANDLAR OM