De krävs på halv miljon

Ingrid, Torbjörn och Pernilla begärs retroaktivt på handikappersättning

Foto: Foto: FILIP GUSTAFSSON/ÖSTERSUNDS-POSTEN
”SKAMLIGT” Ingrid Jonsson, 50, (till vänster) och Pernilla Eriksson, 41, (till höger) krävs på 178 082 kronor vardera av Försäkringskassan. Torbjörn Rubensson, 41, tvingas att betala tillbaka 225 544 kronor. De tre flyttade till gruppboendet utanför Östersund i slutet på 90-talet. Nu anser Försäkringskassan att deras handikappersättning borde ha upphört när de flyttade hemifrån.”Jag tycker att det är skamligt att ge sig på dem som är svagast”, säger Pernillas syster Gertrud Danielsson.
NYHETER

De tillhör samhällets allra svagaste.

Ingrid, Torbjörn och Pernilla är gravt handikappade.

Nu kräver Försäkringskassan dem på drygt en halv miljon.

Räkningen från Försäkringskassan i Östersund kom som en chock: förståndshandikappade Torbjörn Rubensson, 41, tvingas betala 225 544 kronor.

– Det känns helt horribelt, man blir alldeles knäsvag, säger mamma Vera Rubensson.

Flyttade under 90-talet

Räkningen ska vara betald om en vecka – annars utgår dröjsmålsränta på 9,5 procent.

Ingrid Jonsson, 50, och Pernilla Eriksson, 41, krävs på 178 082 kronor vardera. På grund av sina svåra handikapp bor alla tre på ett gruppboende i Lit utanför Östersund.

De flyttade dit i mitten av 90-talet. 16 år senare anser nu Försäkringskassan att deras handikappersättning borde ha upphört när de flyttade hemifrån. Och kräver tillbaka den retroaktivt.

– Han kommer ju att leva på existensminimum i resten av sitt liv, säger Torbjörns syster Anita Rubensson.

Ingrids, Torbjörns och Pernillas familjer anmälde ny adress till Försäkringskassan i samband med att de sökte bostadsbidrag åt dem. Men informationen nådde inte alla avdelningar. Och utbetalningarna fortsatte.

Är till för extrahjälp

De anhöriga har hela tiden trott att bidraget ska betala för merkostnader på grund av handikappen.

Nu har de fått veta att ersättningen i första hand är till för extrahjälp, vilket de redan får genom boendet, enligt Försäkringskassan.

”Lagstiftningen är tydlig”

Försäkringskassans utredare bedömer att samtliga har återbetalningsförmåga.

Minst 500 kronor per månad ska de betala. Vilket inte ens täcker räntan.

– Tror Försäkringskassan att de får tillbaka beloppen via deras dödsbon i framtiden? säger Pernillas svägerska Anki Liif.

Charlott Ax, områdeschef på Försäkringskassan i Östersund:

– Jag förstår att det här är en väldigt jobbig situation för de här personerna. Men när det gäller återkrav är lagstiftningen väldigt tydlig.

– Jag skulle väldigt gärna vilja träffa de här personerna för att få en möjlighet att förklara och också föra en dialog med dem.

Efter avslag på överklagande ska de anhöriga nu vända sig till förvaltningsdomstolen.

FAKTA

Ges till VUXNA SOM BEHÖVER EXTRA HJÄLP

Handikappersättning kan ges till vuxna personer som behöver extra hjälp på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning för att klara den dagliga livsföringen. Eller till den som på grund av sitt handikapp har merkostnader som överstiger 12 198 kronor per år.

Funktionsförmågan ska vara nedsatt under minst ett år framåt i tiden och ha inträtt före 65 års ålder.

Källa: Försäkringskassan

15.00: Premiär för Debatt Live