De sköt flest vildsvin där du bor – hela listan

Aftonbladet har listan på de som sköt flest vildsvin förra året – se om dina jaktkamrater är med

Foto: STEFAN MATTSSON
Under 2009 sköts cirka 40 000 vildsvin i Sverige. En fullvuxen galt kan väga upp emot 200 kilo.
NYHETER

Aldrig tidigare har det funnits så många vildsvin i Sverige som nu.

Förra året sköts det cirka 40 000 djur.

– Vi räknar med att det 2013 skjuts fler vildsvin än älgar i Sverige , säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet

Antalet vildsvin ökar lavinartat på flera håll i landet, till glädje för många jägare. Men många lantbrukare kan hålla sig för skratt. Varje år orsakar vildsvinens kalasande och bökande på jordbruksmark enorma skador för lantbruket. Även trafikolyckorna ökar dramatiskt. Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet inträffade i fjol minst 3 085 olyckor med vildsvin i trafiken. För sex år sedan var siffran bara 755.

– Vi uppskattar att vildsvinsstammen fördubblas ungefär vart tredje år. Så det är en hög tillväxttakt, säger Hans von Essen på Svenska Jägareförbundet.

Riktigt hur många vildsvin det finns i Sverige vet man inte riktigt. De är svårräknade eftersom de oftast bara är aktiva under dygnets mörka timmar. Det är endast uppskattningar som görs utifrån betesskador och avskjutningsstatistik.

Snart fler än älgarna

Allt fler jägare upptäcker också vildsvinen som jaktbart vilt.

– Vi uppskattar att det sköts ungefär 40 000 vildsvin förra jaktåret. Om det fortsätter i samma takt kommer jägarkåren att skjuta 165 000 vildsvin år 2013, säger Hans von Essen.

Det innebär att om tre år kommer det att jagas fler vildsvin än älgar. Förra året sköts det mellan 80 000 och 90 000 älgar.

Se hur många vildsvin dina jaktkamrater sköt

Aftonbladet har tagit fram en unik lista från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De flesta jägare som skjuter vildsvin skickar in prov för trikinundersökning. Förra året skickades det in prover från 31 467 vildsvin till SVA.

Listan innehåller namn på 8 027 privatpersoner, jaktlag och företag som skickat in prov för analys.

Det finns ett tiotal privata laboratorier i Sverige som utför dessa tester, men de utgör en ytterst liten del av testerna. SVA står uppskattningsvis för över 90 procent av alla trikinundersökningar.

Så är du nyfiken på hur många vildsvin dina jaktkamrater sköt förra året – logga in på Plus och sök i listan, kommun för kommun.

FAKTA

160 000 vildsvin kommer att skjutas 2013

• Av Sveriges cirka 300 000 jägare jagar mellan 15 000 och 20 000 vildsvin.

• Den svenska vildsvinsstammen är extrem produktiv. Vart tredje år fördubblas den.

• Förra året sköts cirka 40 000 vildsvin. Om tre år beräknar Svenska jägareförbundet att omkring 160 000 vildsvin kommer att skjutas och kommer då att vara Sveriges mest jagade vilt. Som jämförelse kan nämnas att det idag skjuts mellan 80- och 90 000 älgar årligen.

• Vildsvinet får jagas från den 16 april till den 15 februari i (årsunge får jagas året runt). Sugga med smågrisar är fredad hela året.

• Ett jaktår följer inte kalenderåret utan pågår mellan den 1 juli och 31 juni.

• Ett fullvuxet vildsvin i Sverige blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan (honan) väger då vanligtvis 90–120 kg, medan galten (hanen) är tyngre och kan väga uppemot 200 kg.

Källa: Svenska Jägareförbundet