Regeringen vill lagra trafikuppgifter

Beatrice Ask: Regeringen föreslår kortast tid med hänsyn till integritetsskyddet

NYHETER

Regeringen presenterade i dag ett förslag om lagring av trafikuppgifter.

– Det är till för att skapa bättre förutsättningar för att utreda brott, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

Lagförslaget är Sveriges svar på det EU-direktiv som antogs för fyra år sedan, där medlemsländerna blev skyldiga att lagra trafik och lokaliseringsuppgifter om abonnemang och användare.

– Uppgifterna svarar på frågorna vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de befann sig och vilken utrustning som användes, säger justitieminister Beatrice Ask.

Uppgifterna ska enligt justitieministern användas vid bekämpning av grova brott.

Grov brottslighet

– I väldigt hög utsträckning handlar det om grov brottslighet och organiserad brottslighet, men det finns exempel på mordfall där det har haft betydelse att se hur en person har rört sig. Positioneringsbestämmelser är väldigt väsentliga, säger Beatrice Ask.

Innehållet kommer däremot inte att lagras, detta kommer Post och Telestyrelsen att kontrollera.

– Det är för att skydda uppgifterna och för att detta ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

I vissa medlemsländer inom EU lagras trafikuppgifterna upp emot två år, men i Sverige ska uppgifterna lagras i sex månader enligt förslaget.

– Regeringen föreslår kortast tid med hänsyn till integritetsskyddet, säger Beatrice Ask.

”Stabilt regelverk”

– Vi väljer också att reglera detta i lag och inte i förordning. Det gör att man får ett mer stabilt regelverk där riksdagens kontroll ökar.

Kan du förstå att medborgare kan uppleva det här som övervakning?

– Ja, när Thomas Bodström ursprungligen började dra igång frågan om lagring av teledata var jag väldigt kritisk. Jag har också granskat det på vägen med kritiska ögon. Det är klart att människor inte vill ha uppgifter om vad man gör registreras. Sen har förslaget blivit bättre under resans gång och man måste väga detta mot brottsbekämpande myndigheters behov av uppgifterna och jag tycker vi börjar se en balans i detta.

Förslaget, som nu skickas till Lagrådet, är tänkt att träda i kraft 1 juli nästa år.

FAKTA

Direktivet bindande för alla EU-länder

EU:s datalagringsdirektiv godkändes av Europaparlamentet i december 2005 och antogs formellt i mars 2006.

Att det är ett direktiv innebär att det binder medlemsländerna att införa det som en egen lag.

Direktivet är tänkt att reglera hur lång tid internet- och teleoperatörer ska lagra uppgifter från mobiltelefontrafik, e-post och annan internettrafik, uppgifter som kan ge brottsbekämpande myndigheter som polis och åklagare information i utredningar av organiserad och allvarlig brottslighet.

Uppgifter ska lagras i minst sex och högst 24 månader, men det går att begära längre tid. Sverige föreslår sex månader.

Själva innehållet i kommunikationen ska inte få lagras, endast uppgifter om vem som kommunicerade med vem, när, var och med vilken utrustning.

Källa: Regeringen och EU:s direktiv 2006/24. (TT)

ARTIKELN HANDLAR OM