Östros vill ha skattereform

Anser att S måste företräda arbetarna

NYHETER

Socialdemokraterna måste våga ompröva tidigare ställningstaganden om Sverige ska klara en rad utmaningar, anser partiets ekonomiskpolitiska talesperson Thomas Östros och förespråkar en skattereform.

Foto: urban andersson

För att vara en "relevant" kraft i framtiden måste S åter blir företrädare för dem som arbetar, skriver Östros på Dagens Nyheters debattplats.

"Drivkrafter för arbete, sparande och företagsamhet är centrala", anser han.

Jämför med 90-talet

"Skatterna ska vara internationellt konkurrenskraftiga: bolagsskatten och villkoren för privat kapitalbildning ska vara gynnsamma".

Han vill se en skattereform "som bygger på enkelhet, likformighet och breda skattebaser" och jämför med den stora skattereformen från början av 1990-talet som byggde på de principerna. "Sedan dess har stora förändringar skett i omvärlden samtidigt som flera avsteg gjorts från reformens principer".

Ska löna sig att arbeta

"Vi ska vara centrum i svensk politik", anser han och skriver att socialdemokratin måste grunda sig på tidlösa värderingar som att det ska löna sig att arbeta och att Sverige ska konkurrera med kunskap.

Men "efter år av skattesänkningar är det lätt att tro att den enda källan till att arbete lönar sig är sänkt skatt", tillägger han.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM