Toni Alldén får permission

NYHETER

Han dömdes till livstids fängelse för mordet på Carolin Stenvall förra året.

Nu har Toni Alldén beviljats permission.

I fyra timmar får han lämna Kumlaanstalten.

Toni Alldén är dömd till livstid för mordet på Carolin Stenwall.

Carolin Stenvall mördades vid en rastplats. I en månads tid jagade polisen hennes mördare. I oktober förra året greps Toni Alldén.

Lufthålspermission

Han erkände senare att han orsakat Stenvalls död, men sade att det var en olyckshändelse. Men förra sommaren dömdes Alldén till livstids fängelse för mord.

Nu har Kriminalvården beviljat Toni Alldén en så kallad lufthålspermission. Det innebär att Alldén får lämna Kumlaanstallten där han sitter inspärrad i fyra timmar. Kriminalvården har bedömt att Alldén "av mentalamentalhygienska skäl" är i behov av utevistelse.

"Vi gör säkerhetsbedömningar"

– Den här typen av permission är till för att man ska minska pressen på folk som har dömts till väldigt långa straff. Säkerheten är hög. Det är vakter med och personen vet inte när han får lämna anstallten och inte var han eller hon får åka, säger Christer Isaksson, säkerhetschef på Kriminalvården, som inte vill uttala sig i det enskilda fallet.

Bedömningen om en person ska få lufthålspermissionerna görs utan egentlig hänsyn till det specifika brottet.

– Vi gör inte några rättvisebedömningar, vi gör säkerhetsbedömningar. Vi beviljar i allmänhet lufthålspermissionerna om det inte krävs extraordinära säkerhetsengagemang, exempelvis om personen är extremt rymningsbenägen eller hotad, säger Christer Isaksson.

Anhöriga informeras

Isaksson menar att den här typen av permissioner ökar säkerheten i fängelset.

– De minskar i någon mån frustration och ångest hos den dömde, och därmed minskar säkerhetsrisken, säger han.

Brottsoffren informeras som regel innan en brottsling får lämna fängelset.

Alldén har inte rätt till normala permissioner på grund av att fängelsestraffets art, enligt Kriminalvården.

ARTIKELN HANDLAR OM