13-årig flicka dog efter felbehandling

NYHETER

En 13-årig flicka med diabetes dog efter att anhöriga fått fel råd av sjukvården.

Nu kräver Socialstyrelsen att Primärvården i Skåne höjer kompetensen hos de anställda.

Det var i mars i år som 13-åringen började kräkas. Bara några dagar tidigare hade hon fått en ny behandlingsmetod för sin diabetes typ 1.

Anhöriga ringde till till sjukvårdsrådgivningen för att få råd om hur man skulle göra med måltidsinsulinet på kvällen. Flickan fick nämligen bara behålla små mångder vatten, resten kräktes hon upp.

Hittades död

Rådet från sjuksköterskan var att reducera måltidsinsulinet och ge flickan sötad dryck. Om blodsockret steg eller kräkningarna fortsatte skulle anhöriga göra en ny bedömning och söka akutvård.

Fyra dagar senare hittades flickan död i sin säng. Enligt Socialstyrelsens talade obduktionen starkt för att 13-åringen drabbats av diabeteskoma.

Ska höja kompetensen

Händelsen Lex Maria-anmäldes och Socialstyrelsen har nu konstaterat att anhöriga fick fel råd vid samtalet med sjukvårdsupplysningen. Sjuksköterskan felbedömde allvaret och borde ha bett anhöriga att kontakta barnakuten.

Felbedömningen beror enligt Socialstyrelsen på dåligt beslutsunderlag och kompetensbrist inom diabeteskomplikationer. Primärvården i Skåne har förändrat rutinerna och beslutsunderlaget för vårdpersonalen.

Senast 20 december ska verksamhetschefen redogöra för vilka kompetenshöjande åtgärder man har genomfört.

ARTIKELN HANDLAR OM