Än fler bevis visar: Universum är platt

Forskare använder "grundskolegeometri"

Foto: NASA
En bild tagen med rymdteleskopet Hubble. De blå punkterna är unga stjärnor som fötts i en av våra granngalaxer.
NYHETER

Jorden är vad vi vet fortfarande rund.

Men forskare har nu hittat fler bevis för att vårt universum är platt.

För inte särskilt längesedan ansåg filosofer och vetenskapsmän att jorden var platt. Genom åren har teorin motbevisats.

Men teorin om att universum faktiskt är platt lever vidare – och nu har fler bevis som stärker den påträffats.

Nya rön

Det är forskarna Christian Marinoni och Adeline Buzzi från universitetet i Provence som publicerat nya rön i vetenskapsmagasinet Nature.

Metoden de använt bygger på en 30 år gammal idé som säger att så kallad mörk energi utgör nästan tre fjärdedelar av vårt universum, skriver BBC News.

Utstrålar inte ljus

– Problemet är att vi inte kan se mörk energi eftersom det inte utstrålar något ljus. Därför kan vi inte mäta det genom att uppfinna enny maskin eller ett nytt teleskop, säger professor Marinoni till BBC News.

Han fortsätter:

– Vad vi måste göra är att utforma en ny matematisk formel som ger oss möjligheten att gräva i mysteriet.

Mörk energi

Väldigt förenklat så har man studerat hur snabbt och på vilket sätt som olika galaxer rör sig kring varandra och därigenom räknat ut hur stor del mörk energi universum består av.

En viktig faktor de tagit fasta på är hur ljuset från en himlakropp som kan ses av teleskop på eller nära jorden ger en annorlunda bild än hur föremålet egentligen ser ut. Det beror på hur själva strukturen i tid och rum gör att ljuset böjts.

– Enligt den allmäna relativitetsteorin finns ett direkt samband mellan geometri och dynamik. Så när du mäter mängden av materia och energi i universum har du information om dess geometri. Med den informationen kan du använda geometri du lär dig i grundskolan, säger Marinoni.

Färre antaganden

Det nya med parets forskning är att man kommit fram till samma teori om universums platthet som tidigare – men med färre antaganden.

Forskarteamets slutsats; att universum i själva verket är platt, är samma som Albert Einstein en gång kom fram till. Men mysteriet är fortfarande ett av de svåraste att slå fast med solid teoretisk grund.

ARTIKELN HANDLAR OM