Experterna om Niklas Eliasson

NYHETER

Elisabeth Kwarnmark, legitimerad psykolog och psykoterapeut

Vad kännetecknar en serievåldtäktsman?

–?Deras beteende grundar sig ofta i ångest. De har låg självkänsla och känner sig otillräckliga. Genom att vid upprepade tillfällen våldsföra sig på kvinnor dämpas ångesten och de känner tillfredsställelse. Många har svårt för nära relationer och att hantera känslor.

Under långa perioder, vissa på flera år, har Örebromannen haft uppehåll. Vad beror det på?

–?Det kan bero på att det hänt andra, positiva saker i hans liv. Eller att han kunnat fokusera på andra saker i livet, ett jobb exempelvis.

Hur tror du att 24-åringen i Örebro mår i dag?

–?Han upplever säkerligen en stor katastrof när han börjar inse vidden av sina gärningar. Han har säkerligen svårt att ta till sig omfattningen och mår förmodligen mycket dåligt.

Kan polisen ha gripit fel man?

–?Nej, det håller jag för ytterst osannolikt. Jag har aldrig träffat en sexbrottsling som erkänt brott den inte begått.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi

Varför tror du att han fortsätter att erkänna brott efter brott?

–?Två saker. Dels erkänner han flera brott som det ändå går att binda honom för. Han får möjlighet att berätta sin version och på det sättet peka på förmildrande omständigheter.

–?Det kan förstås också vara en psykologisk process där han har behov att lägga allt på bordet. Skillnaden i straff är inte så stor om man döms för åtta eller tio våldtäkter.

Vad har drivit honom att fortsätta?

–?Det handlar säkerligen om en mängd olika saker, men det sexuella är viktigt. Det sägs ibland att våldtäkt inte handlar om något sexuellt, utan om makt – behovet av att utöva makt och dominans.

Finns det något som talar för att polisen gripit fel man?

–?Nej, det har jag oerhört svårt att tro. Förutom hans erkännanden finns ju också teknisk bevisning vad jag förstår.

ARTIKELN HANDLAR OM