Följ trafikläget med Aftonbladet

Foto: BJÖRN LUNDBERG/ÖSTGÖTAFOTO
En bil hamnade på taket vid en olycka vid Brodebo i dag.
NYHETER