Skolmiljön sågas men eleverna trivs

Tre av fyra gillar skolan

NYHETER

Svenska elever trivs bra i skolan och gillar sina klasskamrater.

Men skolmiljön är eftersatt och en nationell satsning behövs, enligt en ny rapport.

Den omtalade krisen i svenska skolan verkar ha undgått eleverna. Tre av fyra gillar skolan och nära nio av tio tycker om sin klass. Det konstaterar en forskargrupp vid Göteborgs universitet som frågat ut 10 000 niondeklassare. Jämfört med en liknande undersökning för fem år sedan har eleverna dessutom bättre självförtroende i svenska, engelska och matematik.

Inget helhetsansvar

Även om de flesta eleverna trivs så sågas skolmiljön. I en rapport som lämnades till regeringen under torsdagen vill statliga Rådet för arkitektur, form och design se en nationell satsning och skärpta regler för skolmiljön.

– Vi talar om Sveriges största arbetsplats med 1,5 miljoner elever varje dag. Som det är nu har vi en splittrad situation med en mängd myndigheter som tar delansvar, men ingen som ser till skolmiljön som helhet, säger rådets huvudsekreterare Claes Eriksson.

– En bra skolmiljö är en rättvisefråga. Vi ska inte ha elever som drabbas av en dålig miljö under många år. Det kan få konsekvenser.

Ingen klump i magen

En tidigare rapport från Boverket och Energimyndigheten har kommit fram till att Sveriges skolor behöver rustas upp för fem miljarder kronor. Efter flera hearings och konferenser föreslår rådet nu tre lösningar: De nationella måldokumenten för skolmiljön måste bli tydligare och någon måste ta ansvaret för att fortlöpande forskning och rådgivning bedrivs. Det bör göras av exempelvis Skolverket, någon högskola eller Sveriges Kommuner och Landsting. För det tredje bör det finnas en tillsyn på nationell nivå.

Mikael Grenefalk på Sveriges elevråds centralorganisation (Seco) har sett många slitna lokaler och biljardbord utan köer under sina skolbesök.

– Men de flesta eleverna går inte till skolan med en klump i magen. Vad man kan anmärka på är just att många skolor saknar kafeterior och uppehållsrum. Visst är skolan en kunskapsinstitution, men framför allt är det en social arena där man utvecklar sin identitet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM