Anna Lindhs vård ska granskas

NYHETER

Socialstyrelsen ska granska vården av förra utrikesministern Anna Lindh.

Utländska experter får i uppdrag att undersöka det medicinska omhändertagandet av Lindh, uppger Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Anna Lindh attackerades inne på varuhuset NK i Stockholm.

Eftermiddagen den 10 september 2003 knivskars Anna Lindh i centrala Stockholm. Morgonen därpå avled hon av sina skador.

Det medicinska omhändertagandet har ifrågasatts i TV 4:s Kalla fakta. Karolinska universitetssjukhuset gick igenom journalerna och anser inte att något fel har begåtts men har ändå vänt sig till Socialstyrelsens tillsynsavdelning med anledning av de uppgifter som programmet lagt fram så att en oberoende utredning kan göras.

Stort allmänintresse

Det har gått sju år sedan Anna Lindh mördades och i normala fall granskar inte Socialstyrelsen fall som är äldre än två år.

– Men i det här fallet behövs en granskning. Frågan har ett stort allmänintresse och det handlar om hur vården har fungerat i en situation då landets utrikesminister utsatts för ett attentat, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Experter granskar

Experter kommer leda utredning och de rapporterar direkt till Socialstyrelsens generaldirektör.

– Jag har vänt mig till generaldirektörerna för de nordiska tillsynsmyndigheterna för att få deras hjälp att utse experter, som kan granska journalhandlingar och begära in kompletterande information från personal som arbetade det aktuella dygnet, säger Lars-Erik Holm.

Att han bett om nordisk hjälp är ett försök att så långt som möjligt få en oberoende granskning.

– Och vi gjorde bedömningen att vi vill ha personer som kan läsa journalhandlingarna på originalspråket, så att vi slipper översätta dem. Vid en översättning kan information gå förlorad, säger Holm.

Bra för personalen

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm motiverar alltså beslutet med att situationen var extraordinär – landets dåvarande utrikesminister utsattes för ett attentat som ledde till att hon dog. När nu kritik förs fram mot behandlingen är det viktigt att granska ärendet. Men det finns fler skäl, enligt Holm:

– För det första för att visa att myndigheten tar detta på allvar, men också av omsorg för de efterlevande. Och slutligen för dem som jobbade hårt det dygnet, det antyds ju att de inte gjorde sitt jobb på bästa sätt. Det är också ett skäl för kartläggningen. Karolinska sjukhuset har ju dessutom bett att en oberoende instans bedömer ärendet, säger Lars-Erik Holm.

ARTIKELN HANDLAR OM