Nu blir det billigare att anställa

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften - men Företagarna gör tummen ner

NYHETER

Det ska bli billigare och enklare att anställa föreslår regeringen i ett nytt budgetutspel.

Men Företagarnas VD Anna-Stina Nordmark Nilsson hade hoppats på mer.

– Det här leder inte till fler anställningar, säger hon till aftonbladet.se.

Förväntningarna på den borgerliga regeringen var höga bland landets företagare. Men efter två år med alliansen är besvikelsen stor. Det är fortfarande för krångligt att driva eget och framförallt är det för dyrt.

I dag kom regeringens svar: Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks med en procentenhet. Enligt ett pressmeddelande förbättrar det här ”villkoren för nyanställningar och sysselsättning.” Struntprat, tycker Företagarnas VD Anna-Stina Nordmark Nilsson.

”Det är försumbart”

– Med en månadslön på 25 000 kronor motsvarar en procentenhet 250 kronor per månad och anställd. Det är ingen lättnad som gör det lättare att anställa.

– Det är försumbart.

Enligt Nordmark Nilsson är det främst de större företagen som nu tjänar på regeringens politik.

– Utvecklingen de senaste åren har gått mot fler småföretag. Jag trodde att man skulle våga göra en satsning som legat mer i tiden nu när konjunkturen dalar.

Däremot är hon positiv till att den så kallade 3:12-regeln förändras, alltså den regel som säger hur stor del av vinsten som en ägare till ett mindre företag måste ta upp till beskattning. I dag meddelade regeringen att man sänker löneuttagskravet och höjer schablonbeloppet.

Bolagsskatten sänks

– Det är viktigt för att fler företagare ska kunna ta ut en rimlig lön, säger Nordmark Nilsson.

I dag fick också folkpartiet gehör för sitt förslag om sänkt bolagsskatt. Den ska nu sänkas med runt sju miljarder kronor och gå från 28 till 26,3 procent. Regeringen hoppas att sänkt bolagsskatt ska stärka tillväxten och göra det lättare att investera i Sverige. Pengar till det här ska man få genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

I dag upprepade också regeringen löftet som ska göra det billigare att anställa unga upp till 25 år.

Totalt går det nya jobb- och företagarpaketet på 16 miljarder kronor.

Bättre tider för företagen

Regeringen föreslår bland annat:

Socialavgifterna (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) sänks med en procentenhet. Kostnad: 7,5 miljarder.

Bolagsskatten sänks från 28 procent till 26,3 procent. Kostnad: sju miljarder.

3:12-reglerna reformeras genom skattelättnader, sänkt löneuttagskrav samt höjt schablonbelopp.

Socialavgifterna för att anställa unga upp till 25 sänks. Det gör att arbetskostnaderna för unga blir runt tolv procent lägre än i normala fall.

Möjlighet till direktavskrivning införs. Inventarier som är värda mindre än ett halvt basbelopp får dras av direkt.

Skatteplanering försvåras.