Miljarder satsas på psykiatrivård

Regeringen presenterade satsning på psykiatrin

NYHETER

Regeringen presenterade på torsdagen en ekonomisk satsning på psykiatrin.

Totalt tillförs området sammanlagt 2,7 miljarder kronor under åren 2009, 2010 och 2011.

Satsningen fokuseras särskilt på att förstärka den psykiatriska vården och omsorgen inom områden som meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, barn- och ungdomspsykiatrin, utbildning och kompetens för personal inom vård och stödverksamhet samt kvalitetsutveckling.

Årliga anslagen höjs

Satsningen innebär att de årliga anslagen kommer att höjas med 900 miljoner kronor jämfört med i år.

Av de 900 miljoner kronorna är 250 miljoner redan aviserade satsningar och de övriga 650 miljoner kronorna tillförs i den kommande budgetpropositionen.

Det kan jämföras med den statliga Psykiatriutredningen som pekade på att det behövs satsningar på motsvarande 1,7–1,9 miljarder kronor per år, men i den summan ingår också pengar till forskning.

De 2,7 miljarder kronor som satsas sammanlagt under de kommande tre åren ska fördelas enligt följande: Barn och unga, 810 miljoner kronor, arbete och sysselsättning, 390 miljoner, kompetens-, evidens-, kvalitets- och utvecklingsarbete, 840 miljoner, samt övrigt, 660 miljoner kronor.

Skulle kunna jobba

Många människor med psykisk funktionsnedsättning skulle kunna arbeta om de fick ett anpassat jobb, konstaterar regeringen som vill införa ett ekonomiskt stöd till kommuner som upphandlar arbets- och sysselsättningsrehabiliterande tjänster från idéburna organisationer som Fontänhusen, RSMH och andra intresseorganisationer. Villkoret är dock att kommunerna själva skjuter till halva kostnaden för att finansiera projektet.

En annan satsning gäller de långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin där regeringen vill satsa pengar i åtta försökskommuner som ska utveckla modeller för att förbättra kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin.

TT