Ras i Kirunagruvan

NYHETER

Ett ras har inträffat i LKAB:s gruva i Kiruna.

– Raset är ungefär 70 meter långt, men ingen människa skadades, säger Mauritz Magnusson, informatör på LKAB.

Det var en seismisk händelse, en bergrörelse, som gjorde att berget skakade och sten rasade ner i gruvan i Kiruna. Bergutfallet blev på en sträcka av ungefär 70 meter.

LKAB inledde genast arbetet med att gå igenom listor av alla anställda, både sina egna och de entrepenörer som arbetar i gruvan.

– Det första vi gör är alltid att säkra vår personal. Ingen människa fanns i det här området, säger Mauritz Magnusson.

Däremot vet LKAB inte vidden av de materiella skadorna ännu.

– Vi har folk på plats som undersöker det just nu.

Raset inträffade på 1100 meters djup, i en snedbana – en transportförbindelse – mellan två gruvorter.