"Panik är en av katastrofens farligaste effekter"

Läs chatten med Johan von Schreeb, specialist i katastrofmedicin.

NYHETER

Carina Bergfeldt reporter: Då hälsar vi Johan von Schreeb, specialist i katastrofmedicin välkommen. Han var med och startade Läkare utan Gränser i Sverige och är nu specialist på katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Han var bland annat i Haiti efter jordbävningen där.

Johan von Schreeb: Hej allihopa Nu är jag on-line

Kommentar från Nilsson: Välkommen Johan, befinner du dig i Japan just nu?

Johan von Schreeb: Nej Jag är i Sverige och bevakar härifrån

Kommentar från Jeanette: Vilka organisationer öronmärker pengar så dom går direkt till Japan?

Johan von Schreeb: Det är nog bästa att du direkt kollar med de som du tidigare stött. Läkare Utan Gränser tar själv på sig ansvaret att se till att inkomna pengar fördelas där det finns störst behov. Man får inte glömma den stora katastrofen i Elfenbetskusten.

Kommentar från Katarina: vad är det första hjälporganisationerna tänker göra ?

Johan von Schreeb: Det viktigaste att tänka på är att I Japan finns det gott om resurser för att hantera detta så utländska organisationer kommer spela en väldigt liten roll. Nu behövs stora fartyg och helikotrar och att man kan bilda sig en bättre uppfattning av läget

Kommentar från Diana: Exakt hur fungerar tabletterna som ska hjälpa vid radioaktiv stråling?

Johan von Schreeb: De ser till att "mätta" sköldkörteln och på så sätt hindra att raioaktivt jod tas upp av körteln.

Kommentar från Jessica: Om en människa utsätts för skadliga mängder radioaktiv strålning, vilka skador får man, och vad finns för medicin?

Johan von Schreeb: Det svåra med strålning är att det är svårt att veta hur mkt man exponerats med. Hälsoeffekterna varierar avseende exponsering. Om man har fått mkt strålning märks det betydligt fortare, inom timmar medan det vis lite exponsering finns effekter som inte märks förrän många år senare i form av ökad cancer risk

Kommentar från åke: Är det inte så på 100:- går 70:- till administration

Johan von Schreeb: Inte för en seriös hjälporganisation som exempelvisLäkare Utan Gränser

Kommentar från everland: Hej Johan, då alla verkar vara helt fokuserade på kärnkraftsverken och dess problem för tillfället verkar det vara lätt att glömma andra problem som uppstår efter en sån här katastrof. Finns det risk att det kommer bli epidemier etc?

Johan von Schreeb: Hej! Du har rätt i att man måste tänka väldigt brett och inkludera alla aspekter av katastrofen, där strålningen är en effekt. Jordbävningar och tsunamis skapar inga epidemier, det är först när människor trängs ihop på liten yta med usla sanitära förhållanden som risken för epidemier ökar

Kommentar från viktor: Vad gör man som läkare för att skydda sig själv mot sjukdomar som börjar spridas i katastrofområden? Hygien kan ju vara svårt att upprätthålla även för läkare kan jag tänka mig.

Johan von Schreeb: Hej! Det är viktigt att se till att man jobbar i ett team där logistiker ser till att det finns rent vatten och toaletter samt mat och tak över huvudet för sjukvårdspersonalen. Att komma ihåg att sova är oerhört viktigt men svårt

Kommentar från Dorien: Om man donerar via Läkare utan gränser, hur mycket går åt administration per 100:-?

Johan von Schreeb: Jag är inte ekonom men jag kan lova dig att runt 90% av pengarna går till verksamheten. Men administration är inte av ondo, vore hemskt att arbeta utan adminstration

Kommentar från Evelina: I Finland köper folk jod-tabletter. Visst är det att överreagera? Känns osannolikt att det behövs här. Eller kan vindarna bära radioaktiva partiklar ända till sverige?

Johan von Schreeb: För detta bör man nog kontrollera med strålningsexperterna men i dagsläget kan jag inte tänka mig att det finns någon anledning att oroa sig. Kom ihåg att panik är en av katastrofens farligaste effekter!

Kommentar från Karl: Vad är de vanligaste skadorna som man behandlar efter en jordbävning och en tsunami?

Johan von Schreeb: Det är skillnad på tsunami och jordbävningsffekter. Vid Tsunamis tenderar de flest svårt skadade att drunkna, dvs behovet för kirurgi är inte lika stort som vid jordbävningar. Skadorna är oftast brutna armar och ben

Kommentar från Johan: Vad gör man som läkare när man bearbetar med folk som har blivit utsatta för radioaktivitet?

Johan von Schreeb: Jag har själv ingen erfarenhet av arbete med radioaktivitets skadade, men det finns sättt att söka minimera skadorna genom att ta bort kläder som utsats för strålning och sen följa patientens hälsotillstånd och behandla de åkommor som dyker upp beroende på hur exponserad han/hon varit

Kommentar från Micke: Hej Johan. Vad kommer man att göra med alla de kroppar som man hittar, för inte finns det någon kyrkograv som han hantera då många kroppar.?

Johan von Schreeb: Det är viktigt att dokumentera de som begravs och undvika massgravar. Döda kroppar sperider väldigt sällan sjukdomar och det är viktigt för överlevande att veta om deras släkting dött och att de får en grav att gå till.

Kommentar från Tove: Hur arbetar ni på Läkare utan gränser?

Johan von Schreeb: Det var en generell fråga, men i Japan så är MSF en väldigt liten organisation jämfört med Japanska myndigheter som militären. För att veta mer om Läkare Utan Gränser föreslår jag att du kollar hemsidan

Kommentar från Mia: Finns det naagra uppgifter om hur maanga som är skadade?

Johan von Schreeb: Vi vet av erfarenhet att vid Tsunamis är antalet svårt skadade begänsat, men jag har inte sett några siffror på skadade vilket just kan tyda på att det inte är ett så stort problem. Sen finns det ju mängder med väl fungerande sjukhus i Japan

Kommentar från Hamato Yoshi: Hej, Johan! Finns det något sätt för oss som växer upp under mycket knappa ekonomiska omständigheter, att på något sätt bidra till den katastrof som drabbat Japan? Har du några bra exempel?

Johan von Schreeb: Jag tror inte att bristen på pengar kommer avgöra hjälpinsasterna i Japan. Landet är världens tredje största ekonomi! Däremot behövs det stöd till exempelvis Elefenbetskusten som är ett extremt fattigt land med dåligt med stöd, nu när det finns en halvmiljon flyktingar där. Så stöd dem istället!

Kommentar från Janne: Hur mycket kan man göra på plats om det skulle behövas kan man tex operera där offret ligger?

Johan von Schreeb: Jag tror att man koncentrerar sig på att ge första hjälpen på plats och sen med helikopter etc flyttar patienter till fungerande sjukhus, det är bättre använda resurser

Kommentar från Inger: Fungerar sjukvården hjälpligt där nere?

Johan von Schreeb: Normalt sett är den på samma nivå som i Sverige men nu är säkeert vissa sjukhus hårt belastade, men som sagt det finns mkt resurser att ta av, Japan har 127 miljoner människor och längre medellivslängd än Sverige!

Kommentar från Jessica: Vad är det för hälsoeffekter som märks vid mycket strålning, där skadorna märks inom timmar?

Johan von Schreeb: Jag är inte expert på strålning utan kirurg, men som jag skrev tidigare varierar skadorna med exponsering. Om man får tidiga symptom tyder det på mycket exponsering och det är då ett farligt tecken

Kommentar från anni: du nämnde att jod mättar sköldkörteln från att ta upp radioaktivt jod. innebär det då att om man inte har någon sköldkörtel så är det mindre fara vid radioaktiv strålning?

Johan von Schreeb: Just för sköldkörtel är det mindre fara men jod skyddar bara sköldkörteln

Carina Bergfeldt reporter: Tusen tack till Johan von Schreeb, kirurg och specialist i katastrofmedicin! Och tack till alla er som frågade.

Aftonbladet